Dvoudenní výjezdní seminář s odborným programem na téma Užívací smlouvy k nemovitostem/Vertikální dohody, se bude konat v termínu 20. - 21. 7. 2022 v Legner Hotel Zvánovice. Více informací naleznete zde.