Ocenění Podnikový právník 2022 si odnáší šest laureátů

 

20. září 2022

 

Slavnostní večer v Občanské plovárně odhalil, kdo si zaslouží ocenění Podnikový právník 2022. Odnáší si ho celkem šest laureátů. Porotu přesvědčili jak svou všestranností a zájmem o právo, tak kvalitou právního řešení projektů a vysokou specializací v tradičních i nových oborech práva.

 

Mezi nominovanými v kategorii občanské právo uspěla Šárka Klementová. Jitka Frischholzová si odnesla ocenění v kategorii hospodářská soutěž. V compliance získal ocenění Vladimír Valenta a v kategorii technologického práva Ondřej Kramoliš. V kategorii Perspektiva obstál Vladimír Krasula. A ocenění v kategorii Podniková právní kancelář patří NAKIT – Národní agentuře pro komunikační a informační technologie.

 

„Unie podnikových právníků uděluje toto ocenění už pojedenácté. A mám pocit, že letos spojuje všechny laureáty několik společných jmenovatelů – všestrannost, široký rozhled a touha dokázat víc. K tomu vidíme i jejich schopnost efektivně řešit problémy,“ pronesla prezidentka Unie podnikových právníků Marie Brejchová na galavečeru.

 

V případě vítězné podnikové právní kanceláře byla rozhodujícím kritériem vysoká odbornost, široký rozsah činností a specifická témata. „Máme na kontě aktivní účast na mnoha zásadních projektech. Například Chytrá karanténa, Tečka, čTečka a systém HUMPO neboli databáze humanitární pomoci. Mám radost, že jsme jako kancelář ochotni společně nejen pracovat, ale i trávit volný čas,“ konstatuje Vladimír Chrástecký, ředitel Legislativy NAKIT.

 

Právníkům mladším 40 let je vyhrazena kategorie Perspektiva. Porota v ní vybrala Vladimíra Krasulu. „Je totiž prototypem podnikového právníka mladé generace, která kromě tzv. úzetek používá při své práci velmi obratně moderní technologie. Své znalosti navíc neváhá předávat dál,“ sdělila porotkyně Karolina Helebrantová.

 

„Věřím, že ocenění znamená pro všechny vybrané právníky motivaci do další práce, že je požene k dalším nadstandardním výkonům. Protože podnikový právník na sobě musí neustále pracovat. Musí mít přehled o všech změnách v právu a musí se neustále udržovat v kurzu,“ říká k významu ocenění viceprezidentka Unie Jitka Hlaváčková.

 

Medailonky laureátů a další podrobnosti o výsledcích Podnikového právníka 2022 najdete na webu: www.uppcr.cz/cs/o-unii/podnikovy-pravnik/.

 

 

 

Jiří Novák, Unie podnikových právníků ČR
M: 703 170 824 l E: press@uppcr.cz l W: www.uppcr.cz

L: www.linkedin.com/company/uppcr/

 

Zvukový záznam citace prezidentky Marie Brejchové