Na půdě Právnické fakulty Masarykovy univerzity se konal 19. ročník konference Právnický podzim, kterou pořádala Unie podnikových právníků ČR. Záštitu nad akcí měl Martin Škop, děkan Právnické fakulty. Konference přilákala velké množství zájemců o právo, kteří si mohli poslechnout například prof. Radima Polčáka.

Fotografie z akce najdete zde. https://www.uppcr.cz/cs/o-unii/fotogalerie/kategorie/rok-2023/konference-pravnicky-podzim-2023/