Pracovněprávní sekce Unie podnikových právníků ČR připravila seminář k novele zákoníku práce, který vedl prof. Petr Hůrka, přední český expert na pracovní právo. Přednáškový sál Pražské energetiky byl zaplněn do posledního místa. Foto ze semináře naleznete zde.

https://www.uppcr.cz/cs/o-unii/fotogalerie/kategorie/rok-2023/novela-zakoniku-prace/