XVIII. Sněm Unie podnikových právníků ČR z.s. se bude konat dne 27. 4. 2023, 15:00 hod. v přednáškovém sále, Pražské energetiky, a.s., Na Hroudě 1492/4, Praha 10. Více informací naleznete zde.