Seminář pro čelny sekce IT a inovace a členy sekce Podniková právní kancelář na téma Elektronická právní kancelář II se bude konat 12. 6. 2023 od 9 hod. v prostorách Škoda Muzeum. Více informací naleznete zde.