Diskusní fórum organizované Pracovněprávní sekcí

Dovolujeme si Vás pozvat na online diskusní fórum organizované Pracovněprávní sekcí, které se uskuteční dne 22. 2. od 15.00 do cca 18.30 hod. prostřednictvím MS TEAMS.

Přihlásit se můžete prostřednictvím odkazu https://forms.gle/TAc8e9otvwdDfAfT8 do 7. 2. 2023.