Podnikatelské obtíže v důsledku externích vlivů pohledem práva

Dovolujeme si pozvat Vás, členy UPP ČR, na seminář na téma Podnikatelské obtíže v důsledku externích vlivů pohledem práva aneb Jak reagovat na změnu okolností z pohledu smluvního, trestního a insolvenčního práva, který se uskuteční dne 2. června 2022 od 16 do 17.30 hod. na adrese V celnici 1034/6, 110 00 Praha 1.

Přihlásit se můžete do 26. 5. prostřednictvím odkazu https://forms.gle/gN5sYEWzaZn6LdH48.