XVIII. Sněm

Výkonný výbor v souladu s čl. 7 odst. 3 písm. a) Stanov svolává XVIII. Sněm Unie podnikových právníků ČR z.s.

Datum konání: 27. 4. 2023, 15:00 hod.

Místo konání:  přednáškový sál, Pražská energetika, a.s., Na Hroudě 1492/4, Praha 10

Výkonný výbor se obrací na všechny členy, aby v souladu s ustanovením článku 7 odst. 3 písm. c) Stanov zaslali nejpozději do 12. 4. 2023 na email připomínky k navrženému programu.

Ve stejném termínu očekáváme Vaše návrhy (nominace) na volbu Prezidenta, členů Rady a Revizorů účtů UPP ČR.

Prezence účastníků Sněmu proběhne během konference Podnikový právník 2023 od 9:00 do 15:00 hod.