Organizační výbor ve složení

předseda - Marie Brejchová

členové   - za UPP ČR - Jitka Hlaváčková, Denisa Bellinger, Alois Dvořák, Petr Liška, Alice Selby

- za Atlas Consulting a.s. - Petra Gříbková

- za Economia, a.s. - Právní rádce - Jan Januš

vyhlásil pro rok 2013 tyto kategorie Ocenění Podnikový právník 2013:

  • Pracovní právo
  • Právo nemovitostí
  • Technologické právo
  • Podniková právní kancelář
  • Samostatný podnikový právník
  • Právník, který se zasloužil o UPP ČR
  • Perspektiva 2013