Organizační výbor ocenění Podnikový právník 2017 UPP ČR vyhlašuje v souladu se Statutem tyto kategorie:

 

Občanské právo

Právo bankovnictví a pojišťovnictví

Technologické/energetické právo

Podniková právní kancelář

Samostatný podnikový právník

Perspektiva 2017