JIŘÍ HRÁDEK: Chtěl jsem za sebou vidět víc hmatatelných výsledků

  1. dubna

Vedoucí sekce Civilní právo v Unii podnikových právníků ČR, Legal Counsel ve společnosti Zeppelin CZ, vědecký pracovník Centra právní komparatistiky na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, autor publikací Předsmluvní odpovědnost nebo Deliktní právo. To vše je Jiří Hrádek.

Vloni obdržel ocenění Podnikový právník 2021 v kategorii Občanské právo. Je taky členem Evropského centra pro otázky občanskoprávního a pojišťovacího práva (ECTIL), Rady Evropského právního institutu (ELI) nebo Evropského centra pro deliktní a pojišťovací právo ve Vídni.

Nejen o jeho činorodosti si s ním povídal Jiří Novák z UPP ČR.

JN: Jiří, kdy sis vlastně uvědomil, že právo bude to pravé ořechové?

JH: Právo mě vždy fascinovalo, a to už od střední školy, kdy jsme měli na dějepis profesora, který byl zároveň advokátem a který mě svým nadhledem a přístupem inspiroval. Protože rozhodně nejsem matematický, fyzikální ani chemický typ, bylo také studium práv vedle možnosti stát se učitelem v zásadě jednou z mála možností. A z tehdejšího pohledu i tou výdělečnější. Záhy po zahájení studia jsem ale pochopil, že jsem udělal dobře nejen po finanční stránce, ale zejména co do atraktivity oboru.

JN: Specializaci sis vybral už při studiu?

JH: V podstatě ano. Začal jsem se orientovat na evropské a civilní právo a u toho druhého jsem zůstal. Nejdřív jako koncipient v advokátní kanceláři, kde jsem dlouho do nocí dělal obchodní transakce a smlouvy. Později jako advokát, který do práce v noci mohl nutit jiné. A konečně jako podnikový právník, který opět pracuje v noci, ale již pro svoji firmu – svého zaměstnavatele.

JN: Jak přechod z advokacie do podnikového práva s odstupem hodnotíš?

JH: Advokátem jsem byl od roku 2007 a rozhodně to bylo velmi zajímavé období, během něhož jsem se opravdu hodně naučil. Vlastně to období začalo již v roce 2002, kdy jsem se stal koncipientem. Měl jsem tehdy velké štěstí nejen na kolegy. Ale po 13 letech jsem začal cítit, že bych chtěl být více spjatý s konkrétní společností a vidět za sebou víc hmatatelných výsledků. Moc se mi líbí, že nyní jako podnikový právník mohu spolupracovat se svými kolegy z různých oborů a zároveň se aktivně podílet na směřování společnosti. Tedy takříkajíc být u toho a být bezprostředně konfrontován s výsledky své práce. Pro mne jsou tedy profese jak advokáta, tak podnikového právníka ohromně zajímavé, ale jsem rád, že dnes dělám ve společnosti Zeppelin. Určitě bych dnes neměnil.

JN: Jakou agendu máš jako Legal Counsel v Zeppelin CZ na starosti? Zaměřuješ se, stejně jako v Unii, na civilní právo?

JH: Ano, mojí hlavní náplní je civilní právo, a to jak hmotné, tak procesní. Zabývám se tedy agendou od přípravy smluv po vymáhání pohledávek. Ale vedle toho řeším problematiku práva duševního vlastnictví, otázky korporátního práva a v poslední době i problematiku M&A. A samozřejmě další trendy oblasti, jako je Compliance, ochrana osobních údajů nebo exportní kontrola.

JN: Kolik let jsi členem Unie podnikových právníků?

JH: Při této otázce si uvědomuji, jak strašně čas letí, neboť mi to přijde nedávno, kdy jsem se poprvé účastnil semináře pořádaného Unií. Ale už jsou to 4 roky. Jsem členem od roku 2018. Přišel jsem na základě výzvy Marie Brejchové a Vaška Filipa. A zapojil jsem se hlavně v rámci sekce Civilní právo. Dnes tuto sekci vedu.

JN: Sekce Civilní právo plánuje i v letošním roce řadu akcí. Kterou bys vypíchnul?

JH: Vždy se snažíme, aby témata byla co nejzajímavější a nejpřínosnější. Na jaře jsme se hodně zabývali problematikou transakcí. A v červnu budeme mít velmi zajímavý seminář s názvem Péče řádného hospodáře. Také bych chtěl upozornit na budoucí semináře pořádané společně se sekcí IT a inovace, z nichž velmi lákavý bude seminář na téma Umělá inteligence a její právní rámec. Seminář je v přípravě, ale i zde budou zajímaví přednášející.

JN: Co může člen Unie udělat pro to, aby se stal členem sekce Civilního práva?

JH: Pokud má kterýkoliv člen zájem stát se členem sekce, stačí, aby mi napsal e-mail, a zařadíme jej do seznamu členů. Budeme ho informovat o všech akcích, kterých se bude moci přednostně zúčastnit. Jsou mezi nimi jak semináře, tak tematická setkání sekce. Zároveň budeme rádi, když třeba přijde s vlastními tématy a zapojí se do přípravy a organizování akcí.

JN: Osobně příliš nechápu, jak můžeš stíhat všechny své pracovní aktivity. Zbývá Ti i nějaký volný čas?

JH: Někdy ano (smích). Jsem opravdu docela činorodý. Co se mých koníčků týče, je to hlavně sport a rodina. Moc rád běhám, téměř kamkoliv a za čímkoliv, což platí i o mých dvojčatech, která rozhodně netrpí leností a sportovní aktivity ode mě přímo vyžadují. Nejdříve jsem běhal s nimi, když se učila jezdit na kole. Pak jsem je dobíhal, když se už naučila. A teď už musím i brát to kolo, abych je ještě vůbec dokázal hlídat.

 

 

 


JIŘÍ NOVÁK: Konference Podnikový právník 2022 je vrcholem sezóny

  1. dubna 2022

Největší konferenci Unie podnikových právníků ČR má na starosti Jiří Novák. Organizuje a připravuje vše, co se týká tradiční akce Podnikový právník 2022. Jak přistupuje k roli garanta konference?

Nejen to se dočtete v rozhovoru, který s Jiřím Novákem vedla Jiřina Králová, viceprezidentka Unie. Jejich rozhovor začal u inovací.

 

JK: Jirko, členem Unie jsi už dva roky a donedávna jsi vedl Sekci inovací. Jak ses k tomuto oboru dostal?

JN: Do sekce, tehdy vlastně ještě týmu Inovace mě uvrtal můj bývalý kolega Petr Zátopek, který Inovace vedl přede mnou a do aktivit UPP ČR mě zapojil prakticky ihned poté, co jsem se stal podnikovým právníkem ve společnosti ŠKODA AUTO DigiLab. Sekci jsem vedl v období let 2020 až 2021 a když se spojila se Sekcí informačních technologií, vystřídali jsme se v jejím čele s Terezou Rychtaříkovou. Je pravdou, že se o inovace zajímám jak v profesním, tak v soukromém životě. Baví mě hledat cesty, jak řešit problémy efektivněji, rychleji. Ať už jde o banální věci typu vyhledání tramvajového spoje, nebo o sofistikovanější projekty.

JK: Byl právě zájem o informační technologie impulsem pro práci ve ŠKODA AUTO DigiLab, kde pracuješ jako legal specialista?

JN: Určitě to bylo jedno z lákadel. Především se mi ale líbila ta energie, která byla z celé společnosti cítit. Imponovalo mi, jaké inovativní projekty ŠKODA AUTO DigiLab vyvíjí, a velmi mě lákalo být jejich součástí. Mojí specializací je zde IP/IT právo, compliance, zpracování a ochrana osobních údajů nebo smluvní právo.

JK: Jak se díváš na spojení inovací a podnikového právníka?

JN: Řekl bych, že to jde ruku v ruce. Vždy samozřejmě záleží na rozhodnutí, a hlavně časových možnostech konkrétního právníka, respektive dané společnosti. Stejně jako v jiných oblastech je ale podle mého názoru i oblast podnikového práva potřeba dále posouvat, rozvíjet a inovovat.

JK: Jak moc ovlivní nové informační technologie roli podnikového právníka?

JN: Nejsem zatím podnikovým právníkem ani členem Unie dostatečně dlouho na to, abych si toto troufl nějak konkrétněji odhadovat. V posledních dvou letech jsme ale byli všichni svědky toho, že se prakticky všechny kancelářské profese, včetně té naší, přesunuly plně do online prostředí ve velmi krátkém čase. Mnoho aktivit či procesů se elektronizovalo a zjednodušilo. A to se nejednalo o využití žádných vyloženě nových technologií. Je tedy jasné, že stejně jako se vyvíjí informační technologie, bude se vyvíjet i pracovní náplň a nástroje používané podnikovými právníky.

JK: Dá se využít umělá inteligence v naší praxi?

JN: Čím dál tím víc. Nemyslím si, že naši profesi bude někdy schopna plně nahradit umělá inteligence, alespoň ne v dohledné budoucnosti. Určitě se ale stává užitečným nástrojem, který značnou část agendy výrazně urychlí či zjednoduší.

JK: Nyní máš v Unii na starosti přípravu konference Podnikový právník 2022. Na co se můžeme těšit?

JN: Konference Podnikový právník 2022 bude jedním z vrcholů sezóny v rámci našich vzdělávacích a networkingových akcí. Není žádným tajemstvím, když prozradím, že na ní 28. dubna vystoupí prorektor Masarykovy univerzity Radim Polčák, náměstek ministra vnitra Petr Hůrka a dále Aleš Musil z Evropské komise a Jiří Kapras z Ministerstva spravedlnosti ČR. Čeká nás mnoho aktuálních a zajímavých témat. Budeme mluvit o pracovním právu, whistleblowingu, elektronickém právním jednání nebo zákonu o digitálních službách.

JK: Kolik se očekává hostů?

JN: V letošním roce nám okolnosti už dovolují vrátit se k prezenční formě konference. Zároveň se nám ale i osvědčilo, že při akcích přenášených online je jejich dosah větší a možnost zúčastnit se mají i členové, kteří to mají do Prahy daleko. Proto jsme zvolili kombinovanou formu, kdy bude konference také přenášena živě prostřednictvím platformy Teams. Očekáváme tedy zhruba 30 účastníků v sále a okolo 130 účastníků online. Konference je určena podnikovým právníkům, kteří jsou členy Unie nebo jsou zaměstnanci jejích kolektivních členů. Na všechny kolegy se moc těšíme.


Radim Neubauer: Novela notářského řádu pomůže i podnikovým právníkům

  1. března 2022

Až do 11. dubna můžete hlasovat v anketě Zákon roku. Rozhodnete tak o nejlepším legislativním počinu, který má pozitivní dopad na podnikání v Česku.

Jedním z pěti nominovaných právních předpisů je novela notářského řádu. Povídali jsme si o ní s prezidentem Notářské komory ČR Radimem Neubauerem.

Hlasovací formulář ankety Zákon roku naleznete zde: https://zakonroku.cz/hlasovani/?utm_source=upp.

 


Rozhovor s Jiřinou Královou, viceprezidentkou Unie podnikových právníků ČR

  1. února 2022

Jiřina Králová je celou svou profesní dráhu věrná podnikovému právu. Chtěla někdy vyzkoušet jiná právnická povolání? I na to se jí zeptala viceprezidentka Klára Novotná v dalším rozhovoru série Vy a UPP ČR.

Jiřina je mnoho let součástí Výkonného výboru Unie, v němž má na starosti oblast legislativy. Dlouhodobě se angažuje v sekci Energetické. V tomtéž oboru také působí – je legislativním specialistou v ČEZ, a. s.

 

 

KN: Jiřino, proč ses rozhodla pro profesi podnikového právníka? Neuvažovala jsi někdy třeba o advokacii?  

JK: Je docela zajímavé, že neuvažovala. Na práci podnikového právníka se mi líbí její různorodost. Není to jen jeden obor práva, který ve své každodenní činnosti používám. Líbí se mi ta komplexnost práce, úzká propojenost s jednotlivými činnostmi společnosti, možnost přímo se podílet na projektech společnosti, vidět hned důsledky své práce v praxi a prostě být součástí změn uvnitř instituce.

KN: Mění se podstata téhle práce v průběhu let?

JK: Určitě. Dnes je role podnikového právníka ve společnosti mnohem výraznější. Už to není ten „človíček“ u stolu nad sbírkou zákonů, ale naopak je aktivnější, průbojnější. Je součástí strategických rozhodnutí. Podílí se na změnách ve společnosti. Vede interní projekty nebo se jich větší či menší měrou aktivně účastní. S tím však souvisí i potřeba neustále se vzdělávat, a to nejen v oboru práva, ale i v oborech pro právníka dříve vzdálenějších, jako jsou moderní technologie, psychologie, management nebo marketing. Právě tam spatřuji jednu z hlavních rolí Unie.

KN: 13 let působíš ve společnosti ČEZ. Co je hlavní náplní tvé práce?

JK: Dá se to shrnout asi tak, že umožňuji kolegům z jednotlivých útvarů vyznat se v množství právních předpisů, jež případně mohou ovlivnit jejich činnost. Analyzuji možné právní důsledky předpisů pro činnost společnosti. Konkrétně se zaměřuji například na předpisy civilního práva, kde se v letošním roce očekává významný posun v novém kodexu pro soudní řízení – civilním řádu soudním.

KN: Stejně dlouho jsi i v Unii?

JK: V podstatě ano. Do Unie jsem vstoupila hned poté, co jsem začala pracovat pro ČEZ. Do té doby jsem v energetice nepůsobila, a tak jsem velmi uvítala setkávání s pracovně staršími kolegy a možnost výměny zkušeností a diskuse nad otázkami, jež tento obor přináší. I díky jejich přístupu jsem pak také mohla rychleji vplout do této velmi zajímavé disciplíny. Čistě profesní kontakty v rámci Unie se postupně proměnily v osobnější a přátelštější. A to je pro mě takový bonus členství.

KN: Bonusů členství je určitě víc, včetně vzdělávacích akcí zdarma nebo s výraznou slevou. Máme ale co nabídnout třeba i generaci mladších kolegů?

JK: Jsem o tom přesvědčena. Mladší kolegové, kteří jsou na začátku své profesní dráhy, určitě ocení výměnu zkušeností s profesně staršími kolegy ze stejného oboru či z odvětví, které je zajímá. Koneckonců multigenerační skladba Unie je přínosná pro všechny. Mladí kolegové zase přinášejí do stavu nové vize, entusiasmus a trendy. To je obohacující... Ale jinak máš samozřejmě pravdu, Kláro. Bonusů členství je opravdu víc. Třeba i podpora, kterou Unie okamžitě poskytla svým členům v nestandardní době a podmínkách.

KN: Myslíš, jak zareagovala v době pandemie?

JK: Přesně tak! Velmi rychle jsme reagovali na potřeby členů zorientovat se v množství přijímaných legislativních opatření, jež se ve velmi krátké době neustále měnila. Organizovali jsme webináře, online školení, diskuse nad opatřeními a jejich právními důsledky. Vznikl Koronatým, který se primárně věnoval epidemiologickým opatřením, a jednotlivé sekce pořádaly semináře či workshopy. Tahle doba jednoznačně ověřila, že Unie funguje a že funguje skvěle!


ROZHOVOR S KLÁROU NOVOTNOU, VICEPREZIDENTKOU UNIE PODNIKOVÝCH PRÁVNÍKŮ ČR

 

  1. ledna 2022

 

Klára Novotná je už téměř rok členkou nejužšího vedení Unie podnikových právníků ČR. Dbá na efektivní spolupráci sekcí. Má blízko k informačním technologiím a inovacím. I proto je kontaktní osobou za Výkonný výbor pro danou sekci. Specializuje se na ochranu osobních údajů.

 

Právě u data privacy začal rozhovor, v němž se Kláry Novotné ptala Ivana Fára, rovněž viceprezidentka Unie.

 

IF: Proč sis, Kláro, vybrala jako oblast svého profesního zájmu data privacy?

 

KN: Řekla bych, že si spíš tato oblast vybrala mě. Před více než 15 lety jsem se po krátkém působení v advokacii rozhodla vyzkoušet roli podnikového právníka. Při výběrovém řízení na tuto pozici mi byly předloženy čtyři případové studie a mým úkolem bylo doporučit budoucímu zaměstnavateli jejich řešení. Jeden z předložených případů se týkal zpracování osobních údajů. Přiznám se, že onu legendární „101“ jsme držela ten den v rukou poprvé. Výběrové řízení jsem tehdy zvládla a následujících 13 let jsem působila jako člen právního týmu ve společnosti T‑Mobile. Nutno říci, že pro získání znalostí a zkušeností v oblasti práva ochrany osobních údajů jsem si nemohla vybrat lépe.

 

IF: Jak to?

 

KN: Nakládání s osobními údaji v oblasti služeb elektronických komunikací bylo totiž dávno před účinností GDPR velmi přísně sledováno nejen zástupci dozorových úřadů, ale i samotnými zákazníky. Interakce s nimi mě profesně velmi obohatila. Takto získané zkušenosti jsem dále rozšířila svým působením v české pobočce farmaceutické společnosti Novartis, kde jsem měla možnost získat i srovnání právních úprav ochrany osobních údajů v zemích regionu střední a východní Evropy. Jsem ráda, že se této komparatistice mohu věnovat nadále jako člen mezinárodního týmu Data Protection ve společnosti SAP.

 

IF: A to byl jediný důvod?

 

KN: Ne tak docela. Samozřejmě, že hrál roli i můj kladný vztah k technologiím, které jsou založeny na zpracování velkého množství dat. Při poskytování právní podpory mě vždy zajímalo, jak fungují a co se děje s daty, které používají. Pravděpodobně to souvisí s mým středoškolským vzděláním, které jsem získala na Střední průmyslové škole v Chomutově, kde jsem studovala obor automatizační technika.

 

IF: Co považuješ za největší výzvy v oblasti ochrany osobních údajů?

 

KN: Na podnikového právníka s touto specializací čeká mnoho výzev. Za největší z nich považuji ochotu sledovat nové trendy ve světě informačních technologií a snažit se pochopit alespoň částečně podstatu jejich fungování a jejich případný dopad na naše soukromí. Tím to však nekončí. Problematika ochrany osobních údajů zasahuje do všech oborů podnikání a fungování dnešní společnosti. Doba datová není pouhé klišé, ale realita. Podívejme se, jak jsme třeba změnili své návyky na pracovištích a v osobním životě za poslední dva roky.

 

IF: A jaké jsou další nároky?

 

KN: Myslím, že podnikový právník, který poskytuje podporu v oblasti ochrany osobních údajů, by měl mít rovněž přehled o dalších oblastech právní regulace, včetně té evropské, které svou speciální úpravou dotvářejí právní rámec ochrany osobních údajů. V neposlední řadě by měl vždy hledat řešení, nikoliv bariéry.

 

IF: Mluvila jsi o významu technologií. Je s nimi spjata budoucnost podnikových právníků?

 

KN: Podle mě o tom není pochyb. Množství dostupných odborných informací bude mít vysoké nároky na schopnost jejich rychlé analýzy. Lze předpokládat, že technologický vývoj přinese i nárůst příslušné právní regulace, se kterou se bude muset podnikový právník seznámit.        

 

IF: Dlouhá léta jsi v Unii vedla sekci IT a inovace. Máš za sebou spoustu úspěšných akcí, seminářů a workshopů. Co se Ti ve vedení sekce nejvíce povedlo?

 

KN: Když jsem přebírala vedení sekce, měla jsem vizi, že se nesmíme bát témat, která hýbou technologickým světem a jejichž právní regulace často není jasná. Současně jsem chtěla, aby vybraná témata zaujala i ostatní členy Unie. Při přípravě akcí jsme si dávali záležet na tom, aby byl obsah praktický a aby právní analýzu daného tématu poskytovali opravdoví odborníci. Tato vize se postupně proměnila v konkrétní akce ve formě seminářů nebo workshopů, které svým obsahem přilákaly i kolegy z jiných sekcí. Za největší úspěch považuji vysoký počet účastníků na akcích sekce a zájem členů o aktivní účast na přípravě těchto událostí.

 

IF: Myslíš tedy, že členství v sekci je přínosem?

 

KN: Jednoznačně. Individuální člen má díky tomu možnost ovlivnit činnost dané sekce. Individuální členství umožnuje účast na akcích, které jsou připravovány pouze pro členy sekce. Formální i neformální setkání individuálních členů sekce pak samozřejmě přispívají k navazování nových kontaktů. A o tom přeci členství v Unii je! Já sama jsem součástí našeho spolku cca 10 let. Unie mě oslovila svou myšlenkou vytvořit komunitu právních profesionálů, kteří mají zájem o vzdělávání, sdílení profesních zkušeností a o odbornou diskusi. A zaujala mě právě i nabídkou setkávání s dalšími kolegy, jakož i se zástupci jiných právních profesí, profesních spolků či zástupců dozorových orgánů.


 

Rozhovor s Ivanou Fára, viceprezidentkou UPP ČR

  1. ledna 2022

Součástí vedení Unie podnikových právníků ČR je i Ivana Fára. Do Výkonného výboru byla zvolena v roce 2021. Vede právní oddělení ve společnosti Tesco Stores ČR. Angažuje se i v oblasti pro bono. V seriálu Vy a UPP ČR mimo jiné prozradila, proč odešla z advokacie.

Ptal se Richard Baček, hospodář UPP ČR.

 

 

RB: Ivano, vím, že jsi začínala jako advokátka. Koneckonců v jedné z advokátních kanceláří jsme se na pár let setkali a měli možnost intenzivně spolupracovat.

IF: Máš pravdu, Richarde. Začínala jsem a působila více než 13 let v advokacii, kde jsem pracovala pro zahraniční advokátní kanceláře. Vedle práce na velkých přeshraničních fúzích a transakcích, která mě neskutečně bavila, jsem měla možnost dostat se i ke „každodenním“ byznysovým záležitostem a čím dál více mě zajímalo, jak mé advokátní rady řeší klienti v praxi ve všednodenním životě. Sám víš, že stanovisko advokáta je často jiné než realita, musí se na realitu „napasovat“, uzpůsobit se procesům zavedeným ve společnosti za současného zachování souladu s právem. A to mě bavilo sledovat a vymýšlet spolu s klienty praktická řešení situací. Od toho už byl jen krůček na „druhý břeh“.

RB: Jaké nyní vidíš rozdíly ve srovnání s předchozím působením v advokacii?  

IF: Pracuji pro společnost Tesco Stores ČR, vedu české právní oddělení a současně mám na starosti právní regulaci dodavatelsko-odběratelských vztahů v rámci CE. Agenda je velice široká a rozmanitá a o to zajímavější. Tesco je maloobchodní řetězec, a tak by člověk mohl mít pocit, že „pouze“ nakupujeme a prodáváme a nic jiného nemusíme řešit. Ale ten rozptyl agendy je neskutečný – od právního pokrytí zaměstnanců, přes online prodej až po odpovědnost za prasklé potrubí na prodejně. Bez nadsázky mohu říci, že každý den je jiný, a často je třeba reagovat rychle na neplánované situace, které člověk nečeká. Právě ta rozmanitost mě na této práci baví.

RB: Jak dlouho jsi členkou Unie?

IF: Členkou jsem víceméně od okamžiku, kdy jsem začala působit jako podnikový právník. Nicméně Unii jsem znala dávno předtím – jako advokátka jsem s Unií spolupracovala na seminářích či prezentovala firemním právníkům novely zákonů. Stát se členem Unie mi přišlo naprosto přirozené a rozhodně přínosné. V Tescu jsme velký právní tým, který spolu skvěle a efektivně komunikuje, radíme se a navzájem se podporujeme. Ale současně je vždy smysluplné načerpávat pohled na věci i zvenku společnosti, setkávat se s právníky z jiných firem a vyměňovat si zkušenosti a nápady.

RB: Ve Výkonném výboru Unie máš na starosti komunikaci s novými členy. Jaké vidíš největší výzvy v této oblasti?

IF: Největší výzvou je pro mě neustálý nedostatek času. Práci ve Výkonném výboru se jeho členové věnují ve svém volném čase, kterého je málo, ale vždy se ho naštěstí podaří najít. Dosud se nám povedlo nastavit efektivní komunikaci s novými členy, kteří vědí, že je o ně postaráno, vědí, na koho se obrátit, co dělat, jak co nejkvalitněji využít členství v Unii. Mám vždy velkou radost, když slyším od nových členů pozitivní zpětnou vazbu.

RB: Jaká budoucnost podle Tebe čeká podnikové právníky?

IF: Já mám za to, že podnikový právník bude i nadále směřovat obdobným směrem, kterým se více a více ubírá již v posledních letech – podnikový právník už není jen právník, je to manažer, nedílná součást byznysu. Podnikoví právníci jsou čím dál více zváni ke strategickým rozhodnutím společností, jsou členy vedení firem, projektových týmů. Význam podnikových právníků pro společnosti roste a dle mého názoru i nadále poroste.

RB: Děkuji Ti za rozhovor a těším se na další spolupráci v rámci Unie. A také se těším na další rozhovor, v němž vyzpovídáš Kláru Novotnou.

 


Vy a UPP ČR

VÁNOČNÍ A NOVOROČNÍ PŘÁNÍ PREZIDENTKY UPP ČR MARIE BREJCHOVÉ

22. prosince 2021

UPP ČR je tu s Vámi už 31 let! Co přinesl rok 2021? Unie má novou Radu a Výkonný výbor, uspořádala více než 50 vzdělávacích akcí, vyhlásila 10. ročník ocenění Podnikový právník a věnuje se i pro bono aktivitám.

Rosteme a velmi nás těší, že se přes veškerá omezení daří držet činnost Unie na vynikající úrovni a pořádat vzdělávací akce ve velkém počtu. Navzdory epidemii jsme úspěšně zorganizovali XVII. sněm Unie, z něhož vzešla nová Rada a Výkonný výbor, i ocenění o nejlepšího firemního právníka, které jsme udělili 7 vynikajícím laureátům.

Letos jsme se také zapojili do odborných debat ohledně připravovaných změn stávajících předpisů. Zúčastnili jsme se např. připomínkového řízení k návrhu zákona o ochraně oznamovatelů a ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR přispěli k prosazení vybraných pozměňovacích návrhů v Poslanecké sněmovně, byť nakonec ke schválení návrhu zákona nedošlo.

Dál jsme udržovali nadstandardní pracovní i společenské vztahy s ostatními právnickými profesemi, např. účastí v porotě soutěže Právník roku nebo v nominační radě ankety Zákon roku. Angažujeme se v platformě Rozumné právo. A byli jsme aktivní i na mezinárodním poli v rámci ECLA – European Company Lawyers Association.

Počet členů, kteří se zapojují do činností odborných sekcí, razantně vzrostl. Třeba do online diskusního setkání sekce Pracovněprávní se zapojuje až 65 účastníků. Meziročně se jejich počet zdvojnásobil. A podobně je tomu i v dalších sekcích.

Výrazně jsme posílili PR. Dynamicky se zvyšuje počet našich příznivců na LinkedIn. Zahájili jsme projekt VY a UPP ČR, v němž představujeme osobnosti z řad podnikových právníků. Číst nebo slyšet jste o nás mohli v Právním prostoru nebo v magazínech Právní rádce a Lawyers and Business. A pomáháme tam, kde to má smysl – s Nadací Terezy Maxové dětem nebo Nadačním fondem pro předčasně narozené děti a jejich rodiny.

Unie i samotná profese podnikového právníka se neustále vyvíjí. Jsme tu proto, abychom jako podnikoví právníci rostli, vzdělávali se a pracovali na sobě. V tom je naše budoucnost!

Těší mě, že se tolik věcí podařilo, a to díky Vám a Vašemu zájmu. Věřím, že Vaše zapojení potrvá a že se můžeme těšit na to, co přinese nový rok.

Přeji Vám krásné prožití vánočních svátků a do roku 2022 hodně úspěchů. Totéž přeji i naší Unii!

Marie Brejchová, prezidentka Unie podnikových právníků ČR


Rozhovor s Richardem Bačkem, hospodářem UPP ČR

20. prosince 2021

Dalším podnikovým právníkem, jehož vám prostřednictvím seriálu Vy a UPP ČR představujeme, je Richard Baček. Do Výkonného výboru byl letos v červnu zvolen poprvé, a to do funkce hospodáře. Dosud také vedl sekci Veřejné zakázky a hospodářská soutěž. Podílí se na spolupráci s Evropskou asociací podnikových právníků (ECLA).

Rozhovor s Richardem Bačkem vedla viceprezidentka Unie podnikových právníků ČR Jitka Hlaváčková.

 

JH: Richarde, vím, že jsi profesní kariéru začínal jako advokát. Co Tě vedlo k tomu stát se podnikovým právníkem?  

RB: Podnikovým právníkem jsem se stal v roce 2009, po více než 15 letech působení v advokacii. Tam jsem byl od studenta až po advokáta a lokálního partnera zahraniční advokátní kanceláře. Podnikovým právníkem jsem stal, protože mi přišla zajímavá nabídka znovuvybudovat právní tým v Česku a posílit jeho roli v rámci firmy, protože jsem chtěl poznat práci právníka z té druhé strany – klientské a také proto, že jsem se chtěl více přiblížit reálnému podnikání a poznat, jak fungují a spolupracují lidé v rámci celé firmy, tedy větší sepětí s lidmi od techniky až po finance.

JH: A kde nyní působíš?   

RB: Působím ve společnosti Siemens. V současné době jsem zodpovědný nejen za Česko, ale také za Rumunsko a Slovensko. Specifičnost mé práce je jednak v rozsahu záběru činnosti Siemensu, který je skutečně multioborovou korporací, a jednak právě v tom, jak je třeba uzpůsobovat fungování firmy i jednotlivých funkcí uvnitř firmy lokálním předpisům a zvyklostem.

JH: Jak dlouho jsi členem UPP ČR? A co Tě vlastně přivedlo k rozhodnutí do Unie vstoupit?

RB: Myslím, že do Unie jsem vstoupil krátce po svém nástupu do Siemensu nebo určitě hned poté, co jsem se o možnosti stát se individuálním členem Unie dověděl. Já jsem obecně spolkový typ, takže mi možnost stát se členem Unie přišla jako přirozená. A nikdy jsem toho nelitoval, protože Unie nabízí svým členům jedinečné možnosti vzdělávání se, sdílení názorů, pohledů a návodů na různé problémy podnikové praxe.

JH: Členové výboru mají rozdělené gesce nad odbornými sekcemi. Jakou sekci máš na starost Ty?

RB: Už dva roky vedu sekci Veřejné zakázky a hospodářská soutěž, takže název hovoří za sebe. Nabízíme jedinečnou možnost diskutovat aktuální otázky v těchto dvou širokých oblastech a vyměňovat si zkušenosti z praxe. Máme více než 30 členů a v sekci působí podnikoví právníci jak z řad uchazečů, tak i z podniků, které jsou někdy zadavateli, jak soutěžitelů na jednom trhu, tak i partnerů v dodavatelském řetězci. Zapojit se může každý individuální člen Unie, který o to projeví zájem. Je to jedinečné místo, kde se schází právníci z podnikové praxe a mohou se vzájemně obohacovat výměnou zkušeností a názorů v těchto oblastech.

Kromě toho mám také ve funkci hospodáře na starosti finance Unie, kdy sleduji vývoj finanční situace Unie, mám dohled nad placením členských příspěvků a poplatků za účast na akcích, pomáhám s přípravou rozpočtu akcí a provádím kontrolu fakturace a vymáhání dalších pohledávek Unie.

JH: Jak se podle Tebe bude v budoucnu vyvíjet profese podnikového právníka?

RB: Obecně se profese podnikového právníka za posledních 10 až 15 let výrazně posunula od spíše právního úředníka po skutečného poradce a partnera lidí z byznysu. Dále do této profese výrazně zasáhly a budou ještě více zasahovat moderní technologie. Unie jde v tomto směru naproti vývoji a výrazně podporuje vzdělávání svých členů i v těchto oblastech. Podnikoví právníci musí být stále více a více tvořivým elementem ve svých firmách, aby byli více a více chápani jako nezbytná součást úspěšného byznysu. K tomu se snaží přispět i Unie svými vzdělávacími a týmovými aktivitami.

JH: Děkuji Ti za rozhovor a vzhledem k nastávajícím svátkům přeji jejich klidné prožití. Těším se na další rozhovor, kde vyzpovídáš Ivanu Fáru.


ROZHOVOR S JITKOU HLAVÁČKOVOU, VICEPREZIDENTKOU UPP ČR

9. prosince 2021

V rámci projektu Vy a UPP ČR vám představujeme profesi podnikového právníka. A to nejen prostřednictvím videí, která jsme natáčeli na předávání ocenění Podnikový právník, ale i v rozhovorech s kolegy, kteří se aktivně zapojili do činnosti Unie, vedou odborné sekce nebo připravují vzdělávací akce a sdílejí svoje zkušenosti.

Jednou z výrazných osobností profesní skupiny podnikových právníků je Jitka Hlaváčková. Od roku 2012 pracuje ve Svazu průmyslu a dopravy České republiky. V současné době působí jako právnička a poradkyně generální ředitelky pro legislativu.

 V centru jejího profesního zaměření byly vždy otázky pracovněprávní, včetně problematiky sociálního dialogu a trhu práce. Tuto činnost doplňuje publikační a lektorskou aktivitou.

Jako aktivní členka vedení Unie podnikových právníků ČR se Jitka Hlaváčková významně podílela na integraci profesního stavu a prosazení jeho reprezentace naroveň s ostatními právnickými profesemi. V Unii se významně angažuje jako organizátorka činnosti sekce Pracovněprávní.

Jitka Hlaváčková je všeobecně uznávaná za popularizaci správné implementace pracovněprávní legislativy v podnikové praxi zaměstnavatelů v České republice. Od března 2020 je mimo jiné členkou Koronatýmu Unie, kde organizuje diskuse k praktickým otázkám vyplývajícím z epidemické situace, zejména z pohledu pracovního práva.

Jitky Hlaváčkové se ptala prezidentka Unie podnikových právníků ČR Marie Brejchová.

 

 

MB: Jitko, co Tě přivedlo na cestu podnikové právničky? 

JH: Rozhodla jsme se hned po škole. V té době nebylo moc jiných možností. Do advokacie jsem nechtěla – rodinné a trestní právo nebylo a není mé hobby. Jeden čas jsem sice uvažovala o daňovém poradenství, ale nakonec jsem zůstala věrna právu a časem jsem se specializovala na pracovní právo.

MB: Vím, že od roku 2012 působíš ve Svazu průmyslu a dopravy České republiky. Jak k tomu došlo, že jsi zakotvila právě zde?

JH: Tak nějak to vyplynulo, když jsem skončila v předchozí práci. Se Svazem jsem už předtím spolupracovala jako externí lektorka na seminářích k zákoníku práce. Konaly se po celé České republice a byly určeny zaměstnavatelům i odborářům. Po práci v podnikatelské sféře to byla docela zajímavá změna, protože ve Svazu se kromě aplikace platného práva věnujeme i připravované legislativě. Jsme tzv. připomínkovým místem.

MB: Je to možné, že jsi v Unii od roku 2005? Pamatuji si, že se s Tvým příchodem rozběhla spousta činností a že ses začala hned aktivně starat o náš spolek a jeho členy.

JH: Ano, v Unii jsem od roku 2005 a stejně dlouho jsem i ve Výkonném výboru. Do Unie jsem vstupovala, protože jsem pracovala na pozici samostatného podnikového právníka a potřebovala jsem prostor pro výměnu a sdílení názorů. Rozbíhala jsem pořádání seminářů vlastním silami Unie v roce 2007, protože do té doby se pořádaly semináře prostřednictvím spolupracující agentury. Chtěli jsme více cílit tématy a provedením na podnikové právníky a jejich praxi. Byla jsem i u zrodu prvních webových stránek Unie, loga či propagačního letáku. Jsem spoluautorkou myšlenky o založení ocenění Podnikový právník. Toto ocenění se poprvé udělovalo v roce 2012.

MB: Členové výboru mají rozdělené působnosti. Ty máš mj. na starosti komunikaci se dvěma obornými sekcemi…

JH: První sekce, o kterou se starám, je Pracovněprávní. Protože k pracovnímu právu jsem měla vždy nejblíž. Tato sekce pracuje fantasticky pod vedením Antonína Havlíka. Od mailové diskuse jsme přešli k diskusním setkáváním (nyní bohužel jen online), kde sdílíme informace o nejnovější judikatuře, diskutujeme o novelách zákoníku práce nebo o možnostech digitalizace v pracovněprávních vztazích, nejen pokud jde o doručování. V minulosti jsem měla v gesci sekci veřejných zakázek. Nyní komunikuji s vedoucím sekce Civilní právo, což je skvělý Jiří Hrádek. V letošním roce se nám podařilo uspořádat řadu seminářů.

MB: Jitko, jak vidíš naši profesi a co je možné udělat pro postavení podnikových právníků?

JH: Já jsem nikdy nebyla na tyto teoretické úvahy, kam směřujeme nebo kde se vidíme. Ze své pracovní pozice mám možnost zapojit podnikové právníky do legislativního procesu od samého počátku a myslím, že máme za sebou i několik hmatatelných výsledků, např. novelu zákoníku práce, novelu zákona o zadávání veřejných zakázek aj. V současné době je naším cílem zajistit přijetí úpravy ochrany oznamovatelů a hromadných žalob ve verzích, které přinesou podnikovým právníkům a jejich zaměstnavatelům co nejméně problémů při jejich aplikaci. Rovněž máme vytvořen společný pracovní tým, který se zaměří na připravovaný civilní řád soudní.

MB: Přeji Ti hodně štěstí! Děkuji za rozhovor a těším se na pokračování seriálu, které nabídne Tvoje interview s Richardem Bačkem.

Na začátek stránky

Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení