Unie podnikových právníků České republiky (UPP ČR) vyhlásila 25.4.2013 výsledky soutěže „Podnikový právník 2013“, která se konala pod záštitou Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Na základě obdržených nominací rozhodla porota o oceněných právnících v jednotlivých kategoriích takto:

 

podniková právní kancelář – úsek právní služby společnosti Česká spořitelna, a.s.. 

samostatný podnikový právník – Mgr. Milan Novotný, podnikový právník společnosti Kostelecké uzeniny, a.s.

pracovní právo – JUDr. Jitka Hlaváčková, zástupkyně ředitelky sekce zaměstnavatelské Svazu průmyslu a dopravy ČR   

právo nemovitostí – JUDr. Daniela Šustrová, vedoucí kanceláře úřadu Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu.

technologické právo – Mgr. Ondřej Běhal, vedoucí oddělení právního odboru Pražská energetika, a.s. za obor energetické právo

podnikový právník, který se zasloužil o UPP ČR - Mgr. Petr Šmelhaus, bývalý předseda UPP ČR.

perspektiva 2013  - Mgr. David Matějka, Ph.D., právník nábytkového koncernu XXXLutz.

 

Ocenění podnikoví právníci si převzali ceny (grafické listy od Jiřího Slívy, a dárky od sponzorů) na slavnostním večeru, který se konal dne 25.4.2013  v nádherných prostorách společnosti Česká spořitelny, a.s. v Rytířské ulici v Praze za účasti náměstka ministra spravedlnosti, děkana Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze,představitelů profesních komor ostatních právních povolání a zástupce spoluorganizátora Economia, a.s. - Právní rádce.

 

Fotografie jsou k nahlédnutí zde.