Fotografie ze semináře Insolvence korporátního dlužníka - obchodního partneta, který se konal dne 11. 3. 2015 jsou k nahlédnutí zde.