Výkonný výbor v souladu s čl. 7 odst. 1 stanov svolává XV. řádný sněm Unie podnikových právníků ČR z. s.

 

Datum konání: 20. 4. 2017, 14:45

Místo konání: přednáškový sál, Pražská energetika, a.s., Na Hroudě 1492/4, Praha 10

 

Program

  1. Volba předsedy a orgánů sněmu
  2. Zpráva výkonného výboru o činnosti a hospodaření Unie v letech 2015 a 2016 a schválení zprávy
  3. Zpráva revizorů účtů a schválení zprávy
  4. Návrh činnosti a rozpočtu Unie pro období 2017 a 2018
  5. Volby prezidenta Unie, členů rady, revizorů účtů
  6. Různé
  7. Ukončení sněmu

 

Výkonný výbor se obrací na všechny členy, aby v souladu s ustanovením článku 7 stanov zaslali na email info@uppcr.cz nejpozději do 5. 4. 2017 připomínky k navrženému programu.

Ve stejném termínu očekáváme Vaše návrhy (nominace) na prezidenta, členy rady, výkonného výboru a revizory účtů UPP ČR.

 

Prezence na sněm proběhne během výroční konference Podnikový právník 2017 do 14:40.