Fotografie z konference Podnikový právník 2019, která se konala dne 11. dubna 2019 jsou k nahlédnutí zde a z následujícího slavnostního večera u příležitosti vyhlášení ocenění Podnikový právník 2019 jsou zde.