Na evropské i národní úrovni se připravuje úprava hromadných žalob. V rámci Sekce procesního práva a alternativního řešení sporů vznikla ve spolupráci se SP ČR  pracovní skupina, která připravuje stanovisko k ministerskému návrhu zákona o hromadných žalobách.