Vážení a milí,

pro Vás je určena pozvánka na konferenci GDPR2020 pořádanou Spolkem na ochranu osobních údajů a Unií podnikových právníků, která se bude konat dne 6. 10. od 9 do 16 hod.

 

Bližší informace naleznete níže.

 

S přátelským pozdravem

 

JUDr. Marie Brejchová, LL.M.
prezidentka Unie podnikových právníků ČR z.s.

 

Vážené dámy,

Vážení pánové,

rádi bychom Vás společně s Unií podnikových právníků<http://www.uppcr.cz/> pozvali na pravidelnou konferenci Spolku pro ochranu osobních údajů<http://www.ochranaudaju.cz/> týkající se otázek zpracování osobních údajů, tento rok pod názvem „GDPR2020“.

Konference se bude konat dne 6.10.2020 od 9:00 a to s ohledem na aktuální situaci výlučně on-line formou.

V rámci dopoledního programu se budeme zabývat mj. otázkami zákonnosti důkazu ve vztahu k titulu  zpracování osobních údajů, nedávným rozhodnutím Soudního dvora EU ve věci Schrems II, aktuálními trendy v rozhodovací praxi na Slovensku a zkušenostmi DPO v oblasti soukromé i veřejné sféry. Odpolední část bude rozdělena do 3 workshopů (opět dostupných online), první se bude pod patronací advokátní kanceláře KMVS zabývat otázkami Chytrého e-mailingu, další pod patronací advokátní kanceláře Pierstone otázkami GDPR a nových technologií, s důrazem na Corona-Apps z pohledu ochrany údajů (tento workshop bude za účasti zahraničních hostů a bude částečně v anglickém jazyce) a třetí pod patronací advokátní kanceláře Rowan Legal Zpracováním osobních údajů na webu.

V rámci konference vystoupí celá řada přednášejících, mj. paní Kirsten Bock z německého Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein, paní Cornelia Kutterer, Senior Director, EU Government Affairs, AI, Privacy and Digital Policies, Microsoft, pan  Radim Polčák z Masarykovy univerzity, rakouský odborník v oblasti ochrany osobních údajů, pan Markus Kastelitz, pan Radek Policar, náměstek pro legislativu a právo z Ministerstva zdravotnictví a řada dalších.

Účastnický poplatek činí 1.000,- Kč pro členy Spolku pro ochranu osobních údajů a Unie podnikových právníků a 2.000,- pro ostatní účastníky.

Na konferenci je možné se přihlásit zde<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_RfdD0MzMes9RymKtA9nd_T_mHqXWjEknyhqSZPMVk_9z4g/viewform?usp=sf_link>.

Partnery konference jsou KMVS, advokátní kancelář, s.r.o.<http://www.kmvs.cz/>, společnost Microsoft<http://www.microsoft.cz/>, PIERSTONE s.r.o., advokátní kancelář<https://pierstone.com/> a ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.<https://rowan.legal/>

 

[cid:image002.jpg@01D269FC.E6C76CF0]

 

JUDr. Vladan Rámiš, Ph.D.

předseda výboru

spolek@ochranaudaju.cz<mailto:vladan.ramis@mafra.cz>