TISKOVÁ ZPRÁVA

15. 07. 2021

 

Navrhněte svého kandidáta na ocenění Podnikový právník 2021

Nominací na ocenění Podnikový právník 2021 přibývá. Navrhnout kandidáty může veřejnost v šesti kategoriích. Nominace budou ukončeny ve středu 21. července.

Nominaci lze podat prostřednictvím online formuláře https://forms.gle/JRoRrZ4WANd39Fiw7 nebo e-mailu zaslaného na adresu info@uppcr.cz. Stačí uvést jméno a příjmení nominovaného, jeho kontakt, zaměstnavatele a stručné odůvodnění návrhu.

V rámci nominace je také třeba zvolit jednu z kategorií, do níž je kandidát navrhován: Podniková právní kancelář, Veřejné zakázky a hospodářská soutěž, Pracovní právo, Občanské právo, Inovativní právní řešení nebo Perspektiva 2021.

„Našim cílem je vybrat z nominací nejlepší podnikové právníky, kteří dosahují výjimečných výkonů a dělají čest naší profesi. Nejde přitom jen o ocenění renomovaných a zkušených kolegů. Všímáme si taky mimořádné práce mladých firemních právníků do 40 let, jimž je určena kategorie Perspektiva,“ uvedla prezidentka Unie podnikových právníků ČR Marie Brejchová.

7členná odborná porota se nad nominacemi sejde v srpnu. V každé kategorii vybere jednoho laureáta.

Držitelem ocenění může být kterýkoliv podnikový právník, individuální či kolektivní člen Unie podnikových právníků ČR nebo osoba vykonávající jakékoliv právnické povolání, které se dotýká podnikové právní praxe, tzn. i vědečtí a vědecko-pedagogičtí pracovníci.

Slavnostní večer spojený s předáním ocenění Podnikový právník 2021 se bude konat ve čtvrtek 30. září. Laureáti získají certifikát osvědčující obdržené ocenění a grafický list od výtvarníka Jiřího Slívy.

Záštitu nad akcí převzaly ministryně spravedlnosti Marie Benešová a Svaz průmyslu a dopravy ČR. Mediálními partnery jsou Právní rádce a Ekonom vydavatelství Economia a informační web Právní prostor.

 

Dominika Kozáková, viceprezidentka pro PR Unie podnikových právníků ČR
M: + 420 605 722 532 l E: press@uppcr.cz l W: www.uppcr.cz

L: www.linkedin.com/company/uppcr/