Dovolte nám, abychom vás pozvali na již VI. ročník konference pořádané Českou asociací právniček, z.s. na téma „Aktuální trendy v odškodňování újmy – VI.“, která se bude konat
8. října 2021 od 9:00 do 15:00 hod. v prostorách Právnické fakulty Univerzity Karlovy.  Více informací naleznete v příložené pozvánce.