Výkonný výbor Unie upozorňuje individuální členy Unie na povinnost zaplacení členského příspěvku na rok 2022, a to ve výši 500,- Kč (300,- Kč v případě individuálního člena Unie, který je zároveň zaměstnancem kolektivního člena Unie). Členský příspěvek je třeba zaplatit do 28. 2. na účet Unie číslo 220279728/0300. Jako variabilní symbol uveďte členské číslo, které Vám bylo při vstupu do Unie přiděleno, příp. do zprávy pro příjemce platby uveďte svoje jméno
a příjmení.

 

JUDr. Richard Baček, LL.M., MBA

Hospodář Unie