Po 90 letech se uskuteční Sjezd českých právníků. Bude se konat 5. května v Praze v Karolinu.

Unie podnikových právníků ČR se do přípravy tohoto důležitého právnického setkání zapojuje spolu s Jednotou českých právníků, Soudcovskou unií ČR, Unií státních zástupců ČR, Českou advokátní komorou, Notářskou komorou ČR a Exekutorskou komorou ČR.

Téma sjezdu zní: Právníci – odpovědnost nejenom profesní, ale i společenská, a institucionální pojistky jejich nezávislosti.

„Domnívám se, že je velmi důležité obnovit tato právnická setkávání, jejichž cílem je mimo jiné najít společné hodnoty spočívající ve spolupráci, respektu a pochopení. Na úrovni Sjezdového výboru usilovně pracujeme na tom, aby se Sjezd českých právníků stal symbolem reprezentujícím tyto hodnoty, a to i pro případ, že by některá z právnických profesí čelila tlakům ohrožujícím řádné plnění její role,“ konstatovala prezidentka Unie podnikových právníků ČR Marie Brejchová, která je zároveň signatářkou Memoranda o spolupráci.

„Unie podnikových právníků ČR se na sjezd pečlivě připravuje. Její příspěvek k debatě o postavení právnického stavu a jeho úloze a odpovědnosti ve společnosti se bude zabývat aktuálním postavením podnikových právníků vůči zaměstnavatelům a dalším právnickým profesím, jakož i změnami, ke kterým v této oblasti došlo za poslední dekádu. Zvláště se budeme věnovat otázce povinnost mlčenlivosti a její ochraně jako nezbytného předpokladu institucionální pojistky nezávislosti při plnění role podnikových právníků,” doplnil Richard Baček, člen Výkonného výboru UPP ČR.

Historie setkávání právníků napříč různými právnickými profesemi sahá až do roku 1904 a je spojená především se jménem významné osobnosti občanského práva profesora Antonína Randy. Tato tradice byla v Československu přerušena v období druhé světové války a následně politickým vývojem po roce 1948.

Více informací o obnoveném Sjezdu českých právníků naleznete ZDE.

 

Otevřenýdopis signatářů Memoranda

 

Po 90 letech se uskuteční Sjezd českých právníků. Bude se konat 5. května v Praze v Karolinu.

Unie podnikových právníků ČR se do přípravy tohoto důležitého právnického setkání zapojuje spolu s Jednotou českých právníků, Soudcovskou unií ČR, Unií státních zástupců ČR, Českou advokátní komorou, Notářskou komorou ČR a Exekutorskou komorou ČR.

Téma sjezdu zní: Právníci – odpovědnost nejenom profesní, ale i společenská, a institucionální pojistky jejich nezávislosti.

„Domnívám se, že je velmi důležité obnovit tato právnická setkávání, jejichž cílem je mimo jiné najít společné hodnoty spočívající ve spolupráci, respektu a pochopení. Na úrovni Sjezdového výboru usilovně pracujeme na tom, aby se Sjezd českých právníků stal symbolem reprezentujícím tyto hodnoty, a to i pro případ, že by některá z právnických profesí čelila tlakům ohrožujícím řádné plnění její role,“ konstatovala prezidentka Unie podnikových právníků ČR Marie Brejchová, která je zároveň signatářkou Memoranda o spolupráci.

„Unie podnikových právníků ČR se na sjezd pečlivě připravuje. Její příspěvek k debatě o postavení právnického stavu a jeho úloze a odpovědnosti ve společnosti se bude zabývat aktuálním postavením podnikových právníků vůči zaměstnavatelům a dalším právnickým profesím, jakož i změnami, ke kterým v této oblasti došlo za poslední dekádu. Zvláště se budeme věnovat otázce povinnost mlčenlivosti a její ochraně jako nezbytného předpokladu institucionální pojistky nezávislosti při plnění role podnikových právníků,” doplnil Richard Baček, člen Výkonného výboru UPP ČR.

Historie setkávání právníků napříč různými právnickými profesemi sahá až do roku 1904 a je spojená především se jménem významné osobnosti občanského práva profesora Antonína Randy. Tato tradice byla v Československu přerušena v období druhé světové války a následně politickým vývojem po roce 1948.

Více informací o obnoveném Sjezdu českých právníků naleznete ZDE.

 

Otevřenýdopis signatářů Memoranda