Distribuce v digitální éře

Chcete více vědět o tom, jak se změnila distribuce v digitální éře? Jaké změny přinesla revize tzv. blokové výjimky? Seminář,  který pořádá Unie podnikových právníků a její sekce Veřejné zakázky a hospodářská soutěž společně s advokátní kanceláří Allen & Overy odpoví na tyto i další  otázky.

V červnu 2022 vstoupilo v platnost revidované nařízení o tzv. vertikální blokové výjimce. Tímto byla nahrazena stávající pravidla pro dodavatelsko-odběratelské vztahy a upraveny podmínky dohod mezi soutěžiteli na různých úrovních dodavatelského řetězce tak, aby co nejvíce odpovídaly realitě on-line obchodování. Seminář Vás provede možnými způsoby využití různých forem distribučních systémů, aby byla minimalizována rizika související s porušování soutěžního práva.

I když je nové nařízení platné, počítá s ročním přechodným obdobím, které uplyne 30. května 2023. Do té doby by soutěžitelé měli přizpůsobit své dosavadní distribuční modely novým pravidlům.

Seminář se bude konat 1. 2. 2023 od 9:00 hod. v příjemném  prostředí sídla advokátní kanceláře na adrese Karolinská 707/7, Praha 8 v kombinaci s online přenosem v prostředí MS Teams.

Vaše dotazy můžete posílat na .

Přihlásit se můžete prostřednictvím odkazu https://forms.gle/pNMg8uEMsC76nDdt8 do 25. 1. 2023

Kapacita pro osobní účast je omezena, v případě naplnění Vás o tom budeme informovat.