LegalTech a role podnikového právníka

Dovolujeme si pozvat Vás, členy UPP ČR, na workshop na téma LegalTech a role podnikového právníka, který se bude konat dne 14. 7. od 10.00 hod.

Přihlásit se můžete prostřednictvím odkazu https://forms.gle/cWptTDcBZuf4r5fx8 nejpozději do 9. 7.

Účast na webináři potvrzujeme zasláním přístupových údajů k MS Teams.