Symposium energetického práva 2023

Unie Podnikových právníků podporuje a spolupracuje na přípravě Symposia energetického práva 2023, které se bude konat dne 25. 5. 2023 od 9:00hod. na Právnické fakultě Masarykovy univerzizy v Brně.

Vše potřebné včetně registrace nejdeme na webu   https://energy.law.muni.cz/content/cs/symposium-energetickeho-prava/program/