PODNIKOVÝ PRÁVNÍK 2022 – MEDAILONKY LAUREÁTŮ

 

Občanské právo – Mgr. Šárka Klementová

 

Hospodářská soutěž – Mgr. Jitka Frischholzová

 

Compliance – JUDr. Vladimír Valenta

 

Technologické právo – JUDr. Ondřej Kramoliš

 

Perspektiva – Mgr. Vladimír Krasula

 

Podniková právní kancelář – NAKIT – Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p. 

 

 

OBČANSKÉ PRÁVO – ŠÁRKA KLEMENTOVÁ

 

Na pozici podnikového právníka pracuje Mgr. Šárka Klementová od roku 2010. Před rokem nastoupila do společnosti L´Oréal Česká republika, kde je zodpovědná za smluvní agendu dodavatelských a zákaznických vztahů, influencerské smlouvy, schvalování reklamních claimů, řešení reklamací spotřebitelů, marketingové soutěže, padělky či interní školení zaměstnanců, a to nejen v tuzemsku, ale i na Slovensku.

 

„Za svůj největší dosavadní pracovní úspěch považuji právě participaci právního oddělení při prodeji slovenské společnosti L´Oréal české entitě. Následně jsem se podílela na právním supportu při založení organizační složky L´Oréal CZ na Slovensku,“ odhaluje Šárka Klementová.

 

Předtím sbírala zkušenosti ve společnostech Pragoprojekt nebo MAKRO Cash&Carry ČR. V posledních letech pracovala v České spořitelně v oddělení restrukturalizace a vymáhání korporátních klientů. Práva vystudovala na Univerzitě Karlově, absolvovala v roce 2009.

 

„Svoji práci mám velmi ráda a vlastně ani nemám žádný vyhraněný zájem. Snažím se zdokonalovat a prohlubovat veškeré získané dovednosti,“ komentuje Šárka Klementová získané ocenění v kategorii Občanské právo.

 

Porota se ji rozhodla ocenit právě pro její všestrannost a široký rozhled, potvrzuje porotce Jiří Hrádek: „Šárka Klementová patří k podnikovým právníkům, kteří jdou příkladem nejen svým kolegům z oboru, ale i všem svým spolupracovníkům ve společnostech, v nichž působí. Zaujal nás rozsah jejích odborných znalostí a především zkušeností. Je o ní známo, že v minulosti například zastupovala Ředitelství silnic a dálnic při vyvlastňovacích řízeních kvůli stavbám několika dálnic. Skvělé výkony podávala i v České spořitelně, kde se zaměřovala na pomoc firemní klientele v okamžiku, kdy bylo ohroženo splácení zapůjčených financí.“

Kromě občanského právy vyniká Šárka Klementová také v pečení a dekorování dortů. Je rovněž nadšeným pejskařem.

 

HOSPODÁŘSKÁ SOUTĚŽ – JITKA FRISCHHOLZOVÁ

Mgr. Jitka Frischholzová, ředitelka právního odboru Českých drah, absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. V současné pozici působí od roku 2016, ovšem podnikovou právničkou je celkem už 12 let. V Českých drahách začínala jako firemní právník, poté byla vedoucí oddělení specializujícího se na veřejné zakázky. Před svým působením v této společnosti si vyzkoušela i advokacii. V minulosti byla také členkou dozorčí rady společnosti Výzkumný Ústav Železniční, a.s.

 

O své práci Jitka Frischholzová říká: „Baví mě, že i po několika letech je moje práce v Českých drahách stále různorodá. V právním odboru se neustále učíme nové věci. Od mého nástupu se toho opravdu dost změnilo. Přibyla nová právní agenda. Nejenom že nabylo na významu právo na ochranu hospodářské soutěže, ale změnila se třeba i legislativa v oblasti zákona o drahách nebo uzavírání smluv k závazku veřejné služby. Museli jsme také intenzivně začít pracovat s evropskou legislativou a judikaturou.“

 

V poslední době se Jitka Frischholzová soustředí zejména na řízení, která v oblasti hospodářské soutěže proti společnosti České dráhy vede Evropská komise, a to v oblasti kartelového práva (údajné vytvoření kartelu týkajícího se trhu s použitými kolejovými vozidly) a v oblasti dominantního postavení (údajné zneužití dominantního postavení uplatňování podnákladových cen), ale také například na řízení prací v rámci rozvíjení pravidel soutěžní compliance v podniku.

 

„Jitka Frischholzová dlouhodobě dokazuje, že je mezi podnikovými právníky skutečnou kapacitou v oblasti hospodářské soutěže, ale také například v oblasti veřejných zakázek. Její působení zahrnuje nejen komunikaci s naším Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, ale také přímo s Evropskou komisí. Vím, že kolegyně Frischholzová je vysoce ceněna i svými spolupracovníky a kolegy z řady advokátních kanceláří, a to nejen pro své odborné znalosti v oblasti práva, ale také pro skvělou znalost činnosti svého zaměstnavatele v kontextu dodržování pravidel hospodářské soutěže. Je i aktivní v práci sekce Veřejné zakázky a hospodářská soutěž, kde komentuje předložené materiály a zasílá podněty pro diskusi. Proto se odborná porota rozhodla vybrat z nominací právě ji,“ uvádí porotce Richard Baček, člen Výkonného výboru Unie.

 

Jitka Frischholzová ráda cestuje a poznává nová místa i lidi. Inovativnost je jí vlastní i profesně.

 

COMPLIANCE – VLADIMÍR VALENTA

 

Patří k nejzkušenějším podnikovým právníkům. Praxi zahájil JUDr. Vladimír Valenta v roce 1992 a firemním právníkem je dodnes. Působil v Agrobance Praha, GE Capital Bank, později ve skupině GE Money CZ, v ČEZ a v současné době má na starosti compliance v České poště. Ve své kariéře měl jen dvě pauzy, kdy nebyl čistokrevným podnikovým právníkem. A to v polovině 90. let, kdy zastával pozici interního auditora, a pak na začátku nového milénia, kdy byl compliance konzultantem v GE Capital Bank.

 

V Unii podnikových právníků ČR je činný od roku 2017. Podílel se na vytvoření sekce Compliance, kterou dnes vede. Angažuje se i v Českém institutu interních auditorů, jehož byl v minulosti prezidentem. V březnu 2016 se podílel na založení České Compliance Asociace.

 

„V compliance jsem už skutečně matadorem. Oslovuje mě pestrost tohoto oboru. Je to perspektivní oblast, pro podnikové právníky veledůležitá. Proto mě baví pořádat nejen pro členy sekce Compliance vzdělávací akce, na kterých se dozvídáme novinky nebo sdílíme zkušenosti v oblasti GDPR, trestní odpovědnosti právnických osob či whistleblowingu,“ říká Vladimír Valenta.

 

Za laureátem ocenění Podnikový právník 2022 v kategorii Compliance stojí několik významných profesních úspěchů. „Vladimír byl například členem řídícího týmu projektu Implementace GDPR ve společnosti ČEZ a koncernu Skupiny ČEZ, který získal výroční cenu generálního ředitele za úspěšnou realizaci. V compliance má jeho jméno skutečně zvuk. Už jen proto, kolik vzdělávacích akcí a na jaké úrovni pod hlavičkou Unie připravuje. Platí za vysoce erudovaného odborníka,“ zdůvodnila rozhodnutí poroty Jitka Hlaváčková, viceprezidentka Unie.

 

Vladimír Valenta je pravidelným donátorem několika nadací. Dlouhodobě podporuje zejména organizaci Světlo pro svět, která se zaměřuje na léčbu slepoty a zlepšování kvality života lidí s postižením v nejméně rozvinutých částech světa, zejména v Africe.

 

Jeho zálibou je klasický volejbal. Příležitostně taky hraje na akustickou kytaru.

 

TECHNOLOGICKÉ PRÁVO – ONDŘEJ KRAMOLIŠ

 

Nejprve advokát, potom podnikový právník. Ve všech právnických profesích se ale vždy soustředil na technologické právo.

 

JUDr. Ondřej Kramoliš vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, kde také úspěšně absolvoval rigorózní řízení. Mezi lety 2009 a 2020 pracoval v advokátní kanceláři Allen & Overy. Půl roku strávil dokonce v její londýnské kanceláři, kde se věnoval implementaci GDPR pro globální klienty.

 

Od roku 2020 pracuje jako seniorní právník ve společnosti Avast. Má na starosti ochranu osobních údajů, právní poradenství při vývoji a implementaci nových produktů, vyjednávání IT a jiných dodavatelských smluv a další korporátní agendu.

 

„Jsem zodpovědný za nastavení a implementaci programu ochrany osobních údajů v rámci celé skupiny. Avast prodává své produkty prakticky ve všech zemích světa a má více než 400 milionů zákazníků. Z hlediska množství zpracovávaných údajů a jejich globálního rozsahu je tak v českém kontextu zcela unikátní, a to se odráží i v komplexnosti jeho programu na ochranu osobních údajů. Musíme zajistit soulad nejen s GDPR, ale i s regulacemi platnými v dalších zemích světa,“ uvádí Ondřej Kramoliš.

 

Vedle oblasti ochrany osobních údajů se laureát ocenění Podnikový právník 2022 v kategorii Technologické právo věnuje právnímu poradenství v souvislosti s vývojem a implementací nových produktů. „Jde o vývoj vysoce sofistikovaných softwarových produktů využívajících umělou inteligenci. Ondřej v tomto procesu funguje jako právní expert, jehož úkolem je zajistit právní ochranu zákazníků před kybernetickými hrozbami a zároveň jejich soukromí na internetu. Nově se také podílí na vývoji produktů v oblasti elektronické identity, které mají usnadnit prokazování identity zákazníků při interakci s poskytovateli služeb na internetu a se státními orgány. Právní poradenství při vývoji těchto technologických produktů vyžaduje jak porozumění jejich technickému fungování, tak zhodnocení aplikace různých typů regulace z EU i celosvětového hlediska,“ zdůrazňuje porotce ocenění Lukáš Krejčí.

 

Ondřej Kramoliš má zkušenosti i z akademické sféry. Mezi lety 2015 a 2020 přednášel na pražské a brněnské právnické fakultě na téma fúze a akvizice. Často vystupuje na dalších odborných fórech s nejrůznějšími technologickými tématy. Za zmínku stojí například jeho dvě přednášky o regulaci umělé inteligence, které přednesl v rámci konference Law and Artificial Intelligence organizované společností Microsoft a na výroční konferenci Unie podnikových právníků v roce 2019.

 

PERSPEKTIVA – VLADIMÍR KRASULA

 

Právníkem v IT sektoru se stal díky dvěma zásahům osudu. Prvním impulsem byla manželka, která Mgr. Vladimíra Krasulu ještě během studií přesvědčila, že je lepší být právníkem než karetním hráčem. Druhým důležitým okamžikem bylo přijetí do České spořitelny, kde se původně hlásil o agendu finanční regulace. Byl však vybrán pro smluvní IT právo. „Právě tohle byl moment důležitý pro mé další směrování. V IT právu a vyjednávání jsem se díky tomu našel a od té doby jsou tato témata mým koníčkem,“ vzpomíná Vladimír Krasula.

 

Po České spořitelně působil v mezinárodní advokátní kanceláři Bird & Bird, ve společnosti Honeywell Aerospace a od konce roku 2019 zakotvil jako právník v JetBrains. Tato společnost vyvíjí software pro programátory a projektové manažery. Nově zde má Vladimír Krasula na starosti menší tým právníků pro řešení obecné právní agendy, ovšem agendu smluvního IT práva neopustil.

 

„Baví mě stanovit si argumentační strategii pro vyjednávání a odhadovat chování smluvních stran, následně vše analyzovat a ze všech vstupů a výstupů vybírat nejvhodnější variantu. Navíc rozumím technologiím a produktu společnosti, takže dokážu i po stránce obchodní najít pro JetBrains vhodné právní řešení a poskytnout vstupy, které je možné při jednání s protistranou využít,“ doplňuje Vladimír Krasula. Tuto schopnost předvedl při uzavírání velké smlouvy s jednou z nejvýznamnějších světových technologických firem a právě díky komplexním právním i technickým znalostem přispěl k úspěšnému uzavření kontraktu.

 

„Pro udělení ceny v kategorii Perspektiva pro právníky mladší 40 let si porota vybrala Vladimíra Krasulu, protože je prototypem podnikového právníka mladé generace, která kromě tzv. úzetek používá při své práci velmi obratně moderní technologie. Dále lze vyzdvihnout, že své znalosti neváhá předávat dál – aktivně se zapojil do činnosti Unie podnikových právníků a své zkušenosti sdílí s ostatními členy v rámci úspěšné série webinářů o elektronické právní kanceláři,“ sdělila Karolina Helebrantová, porotkyně ocenění.


Mezi záliby Vladimíra Krasuly patří architektura. Pravidelně se účastní procházek v rámci projektu Praha neznámá a pozoruje, jak se metropole proměňuje.


 

PODNIKOVÁ PRÁVNÍ KANCELÁŘ – NAKIT – NÁRODNÍ AGENTURA PRO KOMUNIKAČNÍ A INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

 

Národní agentura pro komunikační a informační technologie (NAKIT) vznikla v roce 2016 za účelem plnění ICT strategie Ministerstva vnitra. Jejím úkolem je zajistit dlouhodobý a koncepční rozvoj informační a komunikační infrastruktury ve vlastnictví státu. Právo zde hraje nezastupitelnou roli.

 

Tým sekce Legislativa NAKIT má šest právníků a tři specialisty na veřejné zakázky. „Náš tým se skládá z kolegů, kteří jsou seniorní a mají zkušenosti jak z privátní sféry, tak z veřejné správy. Máme zde ale i juniorní kolegy, kteří skončili studium práv teprve v letošním roce,“ říká JUDr. Vladimír Chrástecký, ředitel Legislativy.

 

Standardně se tento tým oceněný v kategorii Podniková právní kancelář věnuje poměrně širokému spektru oblastí – veřejným zakázkám, IT problematice, autorskému a licenčnímu právu, pracovnímu a občanskému právu a compliance.

 

„Úspěchem pro náš tým je určitě aktivní účast na mnoha zásadních projektech. Například Chytrá karanténa, Tečka, čTečka a systém HUMPO neboli databáze humanitární pomoci. Mám radost, že jsme jako kancelář ochotni společně nejen pracovat, ale i trávit volný čas buď na sportovních, nebo dobrovolnických akcích,“ konstatuje Vladimír Chrástecký.

 

Silnými stránkami týmu jsou vysoká odbornost a ochota spolupracovat na nestandardních projektech s časově nekomfortním harmonogramem.

 

„Rozhodli jsme se ocenit tuto podnikovou právní kancelář, protože je podle nás výjimečná, a to hned v několika ohledech. Nejvíce je to vidět na neobvykle širokém rozsahu činnosti a na specifičnosti témat. Jako porotu nás zaujalo obrovské penzum práce, které tým udělal v rekordním čase. Za několik let od svého založení se doslova vyšvihl mezi špičku. Klíčem úspěchu je určitě ochota na sobě pracovat a spolupracovat nejen v rámci právního týmu, ale i v rámci celé společnosti – tedy jak s kolegy z jiných týmů, tak s managementem,“ hodnotí porotkyně Suzana Hakobjan.

 

„Ocenění pro nás znamená další motivaci do naší každodenní práce a zpětnou vazbu, že svou práci děláme dobře,“ uzavírá Vladimír Chrástecký.

 

 

Na začátek stránky

Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení