Poslání, cíle a činnost

Sekce IT a inovace sdružuje podnikové právníky zabývající se právní problematikou spojenou s užíváním informačních a komunikačních technologií a podnikové právníky se zájmem o inovativní projekty nebo o nový software pro spolupráci či zefektivnění činnosti v týmu.

Sdílíme aktuální českou a evropskou judikaturu se vztahem k IT právu a sledujeme připravované změny v právních předpisech, které IT business upravují a regulují. Aktivně spolupracujeme s advokátními kancelářemi i s akademickým prostředím.

Chceme zejména vytvářet prostor pro sdílení know-how a zkušeností.

Díky členství v sekci získáte možnost výměny praktických zkušeností a účasti na vzdělávacích akcích zaměřených na tuto moderní a dynamicky se rozvíjející oblast práva. Pravidelně pořádáme debaty, semináře s odbornými příspěvky členů sekce nebo networkingové akce.

Staňte se členem sekce! Neváhejte se na nás obrátit.

VEDOUCÍ SEKCE

JUDr. Klára Novotná, Ph.D. (klara.novotna@sap.com)

GESCE ZA VÝKONNÝ VÝBOR

JUDr. Klára Novotná, Ph.D.  (klara.novotna@sap.com)

Akce

Dovolujeme si pozvat Vás, členy sekce IT a inovace, na výjezdní seminář na téma Právní aspekty umělé inteligence z pohledu podnikového právníka, který se bude konat ve dnech 6. - 7. října 2023 v hotelu Mariel, Znojmo.

Přihlásit se můžete prostřednictvím odkazu https://forms.gle/SBWHZTarCkzttT998 do 7. 9.

 

Proběhlé akce

 

 

7. - 8.4 2017 - seminář Ochrana osobních údajů v novém a další aktuální otázky IT práva

31.3.2016 – seminář Data a právo

Seminář se konal ve spolupráci s advokátní kanceláří Bird & Bird s.r.o. advokátní kancelář. Obsahem jednotlivých příspěvků byla data jako majetková hodnota a předmět právních vztahů, právní úprava ochrany dat a pořizování databází. Samostatný blok se věnoval aktuálním otázkám, kterými jsou zneplatnění Safe Harbor a tvorba nového Privacy Shield mezi EU a USA, příprava nového Nařízení EU regulujícího biometrické systémy nebo právní aspekty využívání dat získaných prostřednictvím sociálních sítí.

16.7.2015 – seminář Software ve firemním prostředí

Seminář byl uspořádán ve spolupráci se společností Ernst & Young, s.r.o. a advokátní kanceláří Weinhold Legal, v.o.s advokátní kancelář. Mezi hlavní diskutovaná témata patřily technické prostředky k detekci nelegálního software a právní regulace jejich využití. Další část semináře se zaměřila na software jako autorské dílo, licence k software, právní aspekty vytváření a využívání software ve firmách a softwarové pirátství a prostředky, které nabízí současné právo k ochraně proti němu.

17.3.2015 – seminář Právo IT – několik aktuálních poznámek

Seminář proběhl ve spolupráci s advokátní kanceláří Bird & Bird s.r.o. advokátní kancelář. Zaměřil se na současné trendy v IT právu, jakými jsou fenomén Big Data, cloud computing či kybernetickou bezpečnost. Další části přednášek se zabývaly novou úpravou licenční smlouvy dle NOZ, ochranou osobních údajů ve světle nového Nařízení EU a právní úpravou elektronické identifikace a podepisování (mj. datové schránky, biometrický podpis, důvěryhodné datové úložiště).

20.11.2013 – seminář Smluvní ujednání v oblasti IT a úvodní setkání  Sekce práva informačních technologií Unie podnikových právníků ČR

Seminář se konal ve spolupráci s advokátními kancelářemi Baker & McKenzie, v.o.s., advokátní kancelář a PIERSTONE s.r.o., advokátní kancelář. Obsahem přednášek byly všeobecné obchodní podmínky při elektronickém obchodování a vybraná ustanovení obchodních podmínek v IT smlouvách (např. systémová integrace, odpovědnost subdodavatelů a zpětný handover po ukončení spolupráce s dodavatelem).

Po skončení semináře proběhlo informační setkání, na kterém došlo k informování o založení Sekce práva informačních technologií a představení jejích cílů a poslání.

Na začátek stránky

Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení