Prezentaci ze semináře "Šikanózní insolvenční návrhy" naleznete zde.