V časopisu European GC byl publikován článek "Na křižovatce", který přináší exkluzivní rozhovor  s novým prezidentem ECLA, Dr. Kriependorfem. Více zde. (vit text níže)

 

Rozhovor se především zaměřil na  nedávné rozhodnutí ESD, kterým bylo s konečnou platností  v kauze AKZO potvrzeno, že komunikace interních právníků s vedením firmy nepodléhá režimu "legal privilage", jako je tomu v případě komunikace advokátů. Toto rozhodnutí ECLA samozřejmě vnímá jako velké zklamání a to zejména s oholedem na jeho zcela nedostatečné odůvodnění. Toto navíc zcela mylně stojí na předpokladu, že uzavřením zaměstnaneckého poměru firemní právník ztrácí nezávislost. Jako hlavní problém rozhodnutí ESD v kauze AKZO nevidí Dr. Kriependorf to, že komunikace mezi interním právníkem a vedením firmy nepodléhá režimu "legal privilage", ale skutečnost, že celá kauza s sebou přináší jakési zhoršené vnímání pozice interního právníka v obecné rovině, a co víc, předmětné rozhodnutí dokonce odebírá vedení firmy možnost svobodného rozhodnutí, zda využije interní právní poradenské služby či služby advokáta, zejména pro oblast hospodářské soutěže. Tento aspekt rozhodnutí zatím bohužel nebyl příiliš doceněn. ECLA tuto bitvu nevzdala, právě naopak udělá vše pro to, aby se přenesla do pole národní i komunitární legislativy.

K otázce nejbližších plánů prezidenta ECLA v nové pozici Dr. Kriependorf odpovídá, že ECLA i pod vedením jeho předchůzců i pod jeho vedením byla a zůstane velmi dynamickou organizací čítající 32.000 individuálních členů z více než 20 národních asociací. Není tedy třeba zásadně koncept fungování ECLA měnit."