Dne 25.4.2013 proběhl již XIII. Sněm Unie podnikových právníků České republiky (UPP ČR). Konal se v přednáškovém sále Pražské energetiky, a. s., Na Hroudě 1492/4, Praha 10 po skončení tradiční jarní právní konference „Podnikový právník 2013“.

 Sněm schválil zprávu o činnosti a hospodaření UPP ČR za léta 2011 a 2012. Ve zprávě bylo mimo jiné konstatováno, že se od minulého Sněmu zvětšila členská základna, odborné sekce poskytují prostor pro odbornou diskuzi a jejich prostřednictvím se daří i zapojení do připomínkového řízení u významných právních předpisů. Rovněž se podařilo zkvalitnit poskytované vzdělávání, kdy semináře jsou uzpůsobovány potřebám podnikových právníků, daří se získávat kvalitní přednášející a osvědčilo se využívání odborného garanta semináře z řad členů. Ujaly se i novinky –  tenisový  turnaj a ocenění Podnikový právník. Pokud jde o plány do budoucna, chce UPP ČR usilovat o větší zapojení do legislativního procesu a pokračovat v nastoupeném trendu vzdělávání a práce odborných sekcí. Sněm pak zvolil nové orgány Unie. Prezidentkou se opětovně stala Marie Brejchová ze společnosti Pražská energetika, a.s. Do Rady Unie byli zvoleni Jitka Hlaváčková  ze Svazu průmyslu a dopravy ČR,  Denisa Bellinger z HEWLETT-PACKARD s.r.o., Nora Šejdová ze Siemens, s.r.o., Petra Liška z České spořitelny, a.s., advokát Alois Dvořák, Alice Selby z T-Mobile Czech Republic a.s., David Kavan ze ŠKODA - AUTO a.s.,  Juraj Szabó z ČEZ, a.s., Ondřej Běhal z Pražské energetiky a.s.,  Marian Čura z Kofola a.s., bývalý předseda Petr Šmelhaus,  Antonín Havlík z České pojišťovny a.s., Libor Široký z AGROFERT HOLDING, a.s., Milan Novotný z Kosteleckých uzenin a.s., Jan Leščinský ze Skanska a.s., David Matějka z XLMX obchodní s.r.o., Milan Filípek z B.Braun Medical,s.r.o. a Jarmila Thurnvaldová ze Správy hmotných rezerv. Revizory účtů byli zvoleni  Tomáš Boháček z MPSV a Miroslava Rybová z  AGROFERT HOLDING, a.s.

Prvních pět jmenovaných členů Rady pak bylo zvoleno na jejím zasedání do Výkonného výboru Unie.

Dne 25.4.2013 proběhl již XIII. Sněm Unie podnikových právníků České republiky (UPP ČR). Konal se v přednáškovém sále Pražské energetiky, a. s., Na Hroudě 1492/4, Praha 10 po skončení tradiční jarní právní konference „Podnikový právník 2013“.

 Sněm schválil zprávu o činnosti a hospodaření UPP ČR za léta 2011 a 2012. Ve zprávě bylo mimo jiné konstatováno, že se od minulého Sněmu zvětšila členská základna, odborné sekce poskytují prostor pro odbornou diskuzi a jejich prostřednictvím se daří i zapojení do připomínkového řízení u významných právních předpisů. Rovněž se podařilo zkvalitnit poskytované vzdělávání, kdy semináře jsou uzpůsobovány potřebám podnikových právníků, daří se získávat kvalitní přednášející a osvědčilo se využívání odborného garanta semináře z řad členů. Ujaly se i novinky –  tenisový  turnaj a ocenění Podnikový právník. Pokud jde o plány do budoucna, chce UPP ČR usilovat o větší zapojení do legislativního procesu a pokračovat v nastoupeném trendu vzdělávání a práce odborných sekcí. Sněm pak zvolil nové orgány Unie. Prezidentkou se opětovně stala Marie Brejchová ze společnosti Pražská energetika, a.s. Do Rady Unie byli zvoleni Jitka Hlaváčková  ze Svazu průmyslu a dopravy ČR,  Denisa Bellinger z HEWLETT-PACKARD s.r.o., Nora Šejdová ze Siemens, s.r.o., Petra Liška z České spořitelny, a.s., advokát Alois Dvořák, Alice Selby z T-Mobile Czech Republic a.s., David Kavan ze ŠKODA - AUTO a.s.,  Juraj Szabó z ČEZ, a.s., Ondřej Běhal z Pražské energetiky a.s.,  Marian Čura z Kofola a.s., bývalý předseda Petr Šmelhaus,  Antonín Havlík z České pojišťovny a.s., Libor Široký z AGROFERT HOLDING, a.s., Milan Novotný z Kosteleckých uzenin a.s., Jan Leščinský ze Skanska a.s., David Matějka z XLMX obchodní s.r.o., Milan Filípek z B.Braun Medical,s.r.o. a Jarmila Thurnvaldová ze Správy hmotných rezerv. Revizory účtů byli zvoleni  Tomáš Boháček z MPSV a Miroslava Rybová z  AGROFERT HOLDING, a.s.

Prvních pět jmenovaných členů Rady pak bylo zvoleno na jejím zasedání do Výkonného výboru Unie.