Dne 25.4.2013 proběhl již XIII. Sněm Unie podnikových právníků České republiky (UPP ČR). Konal se v přednáškovém sále Pražské energetiky, a. s., Na Hroudě 1492/4, Praha 10 po skončení tradiční jarní právní konference „Podnikový právník 2013“.

 Sněm schválil zprávu o činnosti a hospodaření UPP ČR za léta 2011 a 2012. Ve zprávě bylo mimo jiné konstatováno, že se od minulého Sněmu zvětšila členská základna, odborné sekce poskytují prostor pro odbornou diskuzi a jejich prostřednictvím se daří i zapojení do připomínkového řízení u významných právních předpisů. Rovněž se podařilo zkvalitnit poskytované vzdělávání, kdy semináře jsou uzpůsobovány potřebám podnikových právníků, daří se získávat kvalitní přednášející a osvědčilo se využívání odborného garanta semináře z řad členů. Ujaly se i novinky –  tenisový  turnaj a ocenění Podnikový právník. Pokud jde o plány do budoucna, chce UPP ČR usilovat o větší zapojení do legislativního procesu a pokračovat v nastoupeném trendu vzdělávání a práce odborných sekcí. Sněm pak zvolil nové orgány Unie. Prezidentkou se opětovně stala Marie Brejchová ze společnosti Pražská energetika, a.s. Do Rady Unie byli zvoleni Jitka Hlaváčková  ze Svazu průmyslu a dopravy ČR,  Denisa Bellinger z HEWLETT-PACKARD s.r.o., Nora Šejdová ze Siemens, s.r.o., Petra Liška z České spořitelny, a.s., advokát Alois Dvořák, Alice Selby z T-Mobile Czech Republic a.s., David Kavan ze ŠKODA - AUTO a.s.,  Juraj Szabó z ČEZ, a.s., Ondřej Běhal z Pražské energetiky a.s.,  Marian Čura z Kofola a.s., bývalý předseda Petr Šmelhaus,  Antonín Havlík z České pojišťovny a.s., Libor Široký z AGROFERT HOLDING, a.s., Milan Novotný z Kosteleckých uzenin a.s., Jan Leščinský ze Skanska a.s., David Matějka z XLMX obchodní s.r.o., Milan Filípek z B.Braun Medical,s.r.o. a Jarmila Thurnvaldová ze Správy hmotných rezerv. Revizory účtů byli zvoleni  Tomáš Boháček z MPSV a Miroslava Rybová z  AGROFERT HOLDING, a.s.

Prvních pět jmenovaných členů Rady pak bylo zvoleno na jejím zasedání do Výkonného výboru Unie.

Na začátek stránky

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci, a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Více informací