Na slavnostním večeru dne 16. 4. 2015 se předávala ocenění Podnikový právník 2015. V roce, ve kterém slaví čtvrtstoletí své existence Unie podnikových právníků ČR ocenila již počtvrté nejlepší podnikové právníky.

 

Šestičlenná porota na podkladě návrhů členů Unie, zaměstnavatelů i veřejnosti rozhodla o udělení ocenění 

 

společnosti Siemens, v kategorii Podniková právní kancelář, cenu převzal vedoucí právního týmu společnosti Mgr. Richard Baček,

 

Mgr. Ing. Petře Gříbkové, právničce společností Atlas Consulting a Atlas Software v kategorii Samostatný podnikový právník 

 

JUDr. Jaroslavě Lopourové ze společnosti VÍTKOVICE, a.s. v kategorii Obchodní (závazkové) právo

 

JUDr. Denise Bellinger, vedoucí právničce společnosti Hewlett Packard v kategorii Právo technologické, IT a komunikací

 

JUDr. Jakubu Handrlicovi, LL.M., PhD., právníkovi společnosti Net4Gas v kategorii Správní právo

 

JUDr. Jiřině Králové právničce společnosti ČEZ, a.s. v kategorii Stavební právo a právo nemovitostí

 

JUDr. Václavu Filipovi, Ph.D., právníkovi společnosti O2 Czech Republic a.s. v kategorii Perspektiva 2015

 

JUDr. Jaroslavě Hoťové, v kategorii Právník, který se zasloužil o UPP ČR.   

 

Ocenění je již tradičně vyjádřeno ve formě grafického listu z dílny mistra Jiřího Slívy

 

Ocenění Podnikový právník uděluje Unie již čtvrtým rokem, aby propagovala a popularizovala práci podnikových právníků také tímto prostřednictvím u odborné i laické veřejnosti, představitelů a zaměstnanců orgánů státu, jakož i volených zástupců občanů a posilovala dobré jméno a společenský význam podnikových právníků s důrazem na odbornost, etiku a povýšení kvality právního vědomí ve společnostech, organizacích a orgánech, kde podnikoví právníci vykonávají svoji profesi.

 

Slavnostního večera pořádaného pro členy Unie v reprezentativních prostorách České spořitelny v pražské Rytířské ulici, se zúčastnili Ing. Dagmar Kuchtová generální ředitelka Svazu průmyslu a dopravy ČR, který převzal záštitu nad oceněním Podnikový právník 2015, náměstek ministra spravedlnosti Mgr. Petr Jäger, zástupci akademické sféry, průmyslu, profesních komor a asociací právnických profesí, organizačních partnerů večera společností ATLAS CONSULTING, Wolters Kluwer, mediálního partnera, vydavatelství Economia a měsíčníku Právní rádce a hlavního partnera Unie pro rok 2015 advokátní kanceláře JŠK.

Hudebními bloky akci provázelo houslové MIB Quarteto a celým večerem pak Marcela Augustová a Alois Dvořák.