Vedoucí sekce

Zatím neurčeno

Kontaktní osoba za Výkonný výbor

Mgr. Jiřina Králová (jirina.kralova@cez.cz)

Poslání, cíle a činnost

Sekce vznikla zejména s úmyslem umožnit neformální setkávání a komunikaci mezi podnikovými právníky zabývajícími se v rámci své praxe právní problematikou související se stavebním právem. Cílem sekce je především výměna praktických zkušeností a pořádání vzdělávacích seminářů zaměřených na tuto oblast práva jak pro členy sekce, tak i ostatní členy UPP ČR.

AKCE

 

Proběhlé akce

Další diskuzní setkání Sekce energetické a Sekce stavební, tentokrát nad novelou urychlovacího, vyvlastňovacího, energetického a stavebního zákona. Setkání se uskutečnilo v prostorách společnosti EP ENERGY TRANDING, a. s. Diskuzí přítomné provedl Mgr. Vlastimil Diviš, vedoucí odboru právní služby ČEPS, a. s. Přítomní dozvěděli nejen novinky z daných oblastí, ale měli možnost probrat i úskalí, se kterými se v praxi setkávají.

Děkujeme Vlastovi, že se velmi dobře zhostil role přednášejícího a členům UPP za účast a těšíme se na další setkání!!!!

Foto ze setkání naleznete zde.

 

Na začátek stránky

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci, a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Více informací