Vážené kolegyně, vážení kolegové,

společnost STUDENT AGENCY nabízí členům naší Unie  specializované kurzy pro právníky. Přínos specializovaných kurzů je následující:

 • zlepšení angličtiny pro právo - osvojení si nových pojmů a procesů v oboru
 • zlepšení sebedůvěry pro komunikaci v angličtině obecně
 • stručné se seznámení se s anglickým právním systémem - zjištění odlišností v terminologii, postupech, pochopení odlišného zakotvení anglického práva apod.
 • možnost setkat se s kolegy právníky z Evropy i dalších zemí - zjištění kulturních odlišností, možnost potkat velmi zajímavé lidi
 • možnost složit si zkoušku z právnické angličtiny
 • možnost navštívit lokální právnickou firmu 

 

STUDENT AGENCY nabízí tyto výhody:

 • slevu 3% z kurzovného (ca 1 200 - 1 700 Kč dle typu kurzu)
 • cenové výhody od většiny partnerských škol
 • komplexní servis -zajištění pobytu včetně ubytování, dopravy až na místo pobytu, pojištění aj.
 • odborné poradenství na základě 20letých zkušeností v oboru a referencí od našich klientů

Níže naleznete několik orientačních kalkulací  na kurzy, které jsou v nabídce jejich  partnerských škol, s nimiž STUDENT AGENCY spolupracuje dlouhodobě. Kurzy probíhají v malých skupinách, případně částečně formou privátních lekcí.

 

 

1.  The London School of English, Londýn

 • nabídka č.600555 - kurz angličtiny pro komerční právníky - intenzivní týdenní kurz 30 lekcí (60 minut) v miniskupině max.6 osob, výuka je zaměřena výhradně na právnickou angličtinu, součástí jsou 3 přednášky lokálních specialistů a návštěva soudního dvora a právní kanceláře, nástupní termíny jsou 6x ročně; přikládám příklad výstupu z tohoto kurzu (viz příloha LSE_progress); více informací na http://www.londonschool.com/courses/english-for-lawyers/legal-english-commercial-lawyers/;
 • nabídka č.600555 - kurz angličtiny pro mladé právníky - kompaktní 3týdenní program, celkem 72 lekcí (60 minut) angličtiny pro začínající právní specialisty ve věku 20-30 let, součástí jsou 3 přednášky lokálních specialistů a návštěva soudního dvora a zasedání parlamentu; nástupní termíny jsou 12x ročně, více informací na http://www.londonschool.com/courses/young-professionals/legal-english-young-lawyers/
 • na závěr kurzů je možné složit zkoušky z právnické angličtiny TOLES (Test of Legal English Skills) a ILEC (International Legal English Certificate) - http://www.londonschool.com/courses/exam-preparation/toles-or-ilec/

2. Anglo-Continental, Bournemouth, jižní Anglie

3. Language Specialists International, Portsmouth, jižní Anglie

 • nabídka č.500558 - kurz angličtiny pro právníky na míru - silně individualizovaný program, kombinuje 12,5 lekce (60 minut) v miniskupině max.4 osoby/týden + 12,5 lekce (60 minut) privátní na míru klientovi, kurz je možné absolvovat jako jedno nebo dvoutýdenní, nástupní termíny každé pondělí - http://lsi-portsmouth.co.uk/images/pdfs/Specialist_Courses/Legal_English.pdf

 

 Kompletní přehled jazykových pobytů včetně orientačních cen najdete na http://www.jazykovepobyty.cz/pro-profesionaly/.

 V případě Vašeho zájmu se obraťte přímo na obchodní zástupkyni STUDENT AGENCY paní Mgr. Irenu Jelínkovou, irena.jelinkova@studentagency.cz, tel.  737 250 112.