Fotografie ze semináře na téma Elektronizace a veřejné zakázky, který se konal dne 19. ledna 2018 jsou k nahlédnutí zde.