Výkonný výbor v souladu s čl. 7 odst. 1 stanov svolává XVI. řádný sněm Unie podnikových právníků ČR z.s.  Datum konání 11. 4. 2019, 14:00hod., přednáškový sál, Pražská energetika, a.s., Na Hroudě 1492/4, Praha 10. Pozvánku, plnou moc a návrh změny stanov naleznete v přiložené pozvánce.