Konference Innovative Legal Services Forum (ILSF) proběhla letos už počtvrté. Mediálnímu domu Economia patří poděkování za prozřetelné založení tradice. Inovativní přístup v poskytování služeb nebyl před čtyřmi lety tak aktuálním tématem, jakým je dnes. Natož, pokud jde o z principu konzervativní prostředí, jak právníci a jejich svět obvykle bývají vnímáni.

Unie podnikových právníků České republiky (UPP) je partnerem akce od samého počátku. Prezidentka Unie Marie Brejchová vysvětluje: „Je to opodstatněné a má to svoji logiku. I pokud připustíme, že inovace se dříve než v právnickém světě prosadily ve světě businessu, průmyslu či obchodu. Pak kdo má k prostředí firem, které v těchto oborech podnikají, blíže než jejich podnikoví právníci?“

Členové Unie jsou bezprostředně vystaveni výzvám, které s sebou přináší změny business modelů firem, v nichž působí. Dnes jen těžko někdo zpochybní neustálou a nekončící potřebu inovovat. Neb „kdo chvíli stál, stojí opodál“.

Nazrála doba inovovat i pro samotné právníky. I v našich končinách. Díky tedy ILSF za inspirace, informace o trendech, sdílení zkušeností a učení se od těch nejlepších. Z různých částí světa. Od počátku má ILSF ambici nabídnout konferenci přesahující lokální či pouze úzce regionální záběr. A velkoryse je pojata i struktura, kdy samotná celodenní konference je vyvrcholením doprovodných aktivit, které nejsou o nic méně atraktivní – networking, workshopy, přednášky.

Letošní novinkou bylo zapojení studentů. Mohli se, mimo jiné, zúčastnit „zahřívacího kola“ na právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Unii v diskusi reprezentoval Petr Zátopek, General Counsel ŠKODA AUTO DigiLab. Spolu se zástupci advokacie či firem prezentujících softwarových řešení pro právníky. Studenti pak byli přizváni na podium během samotné konference.

Letošní ročník ILSF se přesunul z Obecního domu, kde proběhly předchozí ročníky, do Fóra Karlín. Scéna na hlavní pódiu evokovala atmosféru rockového koncertu. Dost možná, že diváci, kteří se o konferenci dozvěděli pouze skrze sociální média a očekávali konferenci jako „právnickou sešlost“, byli překvapeni.

Obsahový posun konference se zrcadlil v upuštění od tezí, že umělá inteligence (AI) nahradí právníky nebo že AI napíše smlouvy. „Vrátili jsme se o dva kroky zpět a uvědomili jsme si, že aby byl pokrok vůbec možný, je potřeba nejprve dostat právníky z jejich komfortní zóny. Změnit jejich myšlenkové nastavení“, hodnotí Petr Zátopek.

Vůbec bylo uvedeno hodně fascinujících příkladů, jak inovace už dnes dokáží zlepšit a usnadnit poskytování právních služeb. Čísla jako 6,2 biliónů hodin ušetřených díky používání AI doteď rezonují. Zmíněni byli také chatboti. Například španělský chatbot pro daňové poradenství. Nahradí daňové poradce? zněla možná provokativní řečnická otázka. Chatbot ovládá v současnosti 400 otázek, na které je schopný odpovídat. Nabízí se proto otázka, jak dlouho může trvat nastavení chatbotu, který postupem času bude schopen odbavit např. dotazy interních klientů určené nyní právnímu resp. daňovému oddělení.

Na druhou stranu byly vyzvednuty aspekty, které jsou nezbytné pro úspěšné prosazení inovativních postupů a které přitom s technologickým nastavením souvisí jen nepřímo. Change management. Uvolnění kapacit pro přechod k novým technologiím a výhodám, které nabízejí. Nutnost spolupráce. Umění reagovat na neustále probíhající změny a akceptace nejistoty. Nikdy nekončící potřeba učení se. Výzva přisvojit si nové dovednosti jako je projektové řízení apod.

Oproti minulým ročníkům byl zjevný posun od vnímání AI jako od něčeho, co nás spasí nebo právníky vyhladí. Příspěvky v rámci konference spíše účastníky utvrdily, že inovace v právu začíná především v hlavách právníků a jejich ochotě nové inovativní nástroje využívat. Je třeba smýšlet vizionářky a zamyslet se např. nad tím, jaký produkt můžeme klientovi (internímu / externímu) v „ušetřených“ hodinách nabídnout? Kdo se pak stane zmiňovanou mrštnou liškou a kdo zůstane neobratným slonem nebo dokonce pomalým lenochodem?

V průběhu času pozorujeme jistou změnu role právníků. Diskutované inovace a proces digitalizace vybízejí k uzpůsobení způsobu práce přímo na právních odděleních. Bylo diskutováno většího zapojení právních týmů do firemních projektů. Abychom mohli přinést maximální možnou přidanou hodnotu, nemůžeme být odděleni a zbaveni dostatečného vhledu do konkrétních obchodních případů. Je nutné se přímo podílet na řešení strategických otázek našich firem a podílet se aktivněji na jejich směřování.

Mění se svět kolem nás. Musíme se změnit a na změnu reagovat i my sami. ILSF je v oboru naší činnosti skvělým počinem. Těšíme se už proto na jeho další ročník.

Fotografie z konference jsou k nahlédnutí zde, zdroj fotografií - Economia, Radek Vebr.