Fotografie z výjezdního semináře na téma Praktické případy užívacích práv a výkon péče řádného hodpodáře, který se konal ve dnech 24. - 25.července 2019 jsou k nahlédnutí zde.

Fotografie z výjezdního semináře na téma Praktické případy užívacích práv a výkon péče řádného hodpodáře, který se konal ve dnech 24. - 25.července 2019 jsou k nahlédnutí zde.