Unie podnikových právníků ČR podpořila v prosinci roku 2019 mezinárodní iniciativu „Pařížská výzva“  („Paris Call“).

Jedná se o dokument, který stanoví pravidla a základní principy,  které by státy měly dodržovat při jakýchkoli opatřeních  proti  jiným státům a civilistům  v kyberprostoru. UPP ČR je přesvědčena, že jde  o velmi užitečnou činnost zaměřenou na stanovení konkrétních bezpečnostních standardů v kyberprostoru za účasti všech zainteresovaných stran – států a  jejich vlád, stejně jako korporací, občanských iniciativ a dalších subjektů.

UPP ČR jako komunita korporátních právníků  si uvědomuje, že bezpečný kyberprostor není jen zárukou zdravého rozvoje  společnosti, ale i rozvoje spravedlivého  a transparentního podnikání. Nyní francouzská vláda vytvořila digital hub,  kde najdete bližší podrobnosti principy  Pařížské výzvy a její podporovatele.