Pracovní snídaně na téma Novela ZZVZ se bude konat 13. 2. v sídle Siemens Industry Software, s.r.o., Doudlebská 1699/5, Praha 4, tzv. Polygon House na Pankráci (za budovou Gemini). Více informací naleznetet zde.