Vážení,

pokud jste nezaregistrovali, chceme upozornit, že Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) zveřejnilo Výzvu k programu COVID - Nájemné. Jedná se o speciální dotační program, který MPO připravilo v reakci na pandemii koronaviru. Určen je podnikatelům, kteří museli kvůli krizovým mimořádným opatřením dočasně uzavřít provozovny pro maloobchodní činnost a poskytování služeb zákazníkům v těchto provozovnách. Podstatou programu je participace, která v praxi znamená: pronajímatel sleví alespoň 30 % z nájemného, nájemce uhradí 20 % a stát mu přispěje 50 %.

Někteří z Vás, jako firemní právníci společností (ať pronajímatele či nájemce) budete řešit otázku slevy z nájemného. Bližší informace naleznete na www.mpo.cz<http://www.mpo.cz>.

Vzhledem k tomu, že problematika nájemného, jakož i řada jiných zajímavých témat, je v hledáčku Sekce Civilního práva, budeme rádi, když se na nás obrátíte a budete s ostatními členy sdílet civilněprávní zkušenosti.

 

JUDr. Miroslav Mrázek, Ph.D.    JUDr. Jiří Hrádek, Ph.D.

místopředseda UPP ČR                 vedoucí sekce