Unie, laureáti, oborová média i širší právnická veřejnost stále žijí oceněním Podnikový právník 2021. Připravili jsme proto výběr nejhezčích fotografií z akce: https://www.uppcr.cz/cs/o-unii/fotogalerie/kategorie/rok-2021/oceneni-podnikovy-pravnik-2021/. Společně si tak můžeme připomenout průběh slavnostní večera v Občanské plovárně.

Na webu naleznete také medailonky všech oceněných, tedy Jiřího Hrádka, doc. Margerity Vysokajové, Kamila Vařeky, společnosti Coca-Cola, Lukáše Krejčího, Karoliny Helebrantové a Suzany Hakobjan: https://www.uppcr.cz/cs/o-unii/podnikovy-pravnik/podnikovy-pravnik-2021/medailonky-laureatu/.  Dozvíte se zde, jak držitelé ocenění vidí budoucnost podnikových právníků. Odborní porotci na tomto místě také vysvětlují, proč z nominací vybrali právě jmenované kandidáty.

Ve spojení s námi můžete být i na LinkedIn: www.linkedin.com/company/uppcr, kde zveřejňujeme nejaktuálnější informace.

Děkujeme všem, kteří jste 10. ročník ocenění Podnikový právník podpořili účastí, nominací, reakcí na sociálních sítích nebo pouhým zájmem. Zvláštní dík pak patří všem, kteří se přímo podíleli na organizaci.

 

S přátelským pozdravem  

 

Marie Brejchová

 

JUDr. Marie Brejchová, LL.M., prezidentka Unie podnikových právníků ČR z.s.
M: + 420 602 265 780 l E: marie.brejchova@uppcr.cz l W: www.uppcr.cz l L: www.linkedin.com/company/uppcr/