Setkání Energetické sekce se bude konat 6. 5. od 9.30 hod. Více informací naleznete zde.