TISKOVÁ ZPRÁVA

09. - 11. 09. 2021

Teplice hostily konferenci o civilním právu

 

V Teplicích proběhla konference Unie podnikových právníků ČR o civilním právu. Vystoupilo na ní šest předních tuzemských odborníků. Součástí akce byl i workshop.

Konference se konala od 9. do 11. září. První den byla na programu přednáška insolvenčního soudce Jáchyma Oswalda o nejčastějších chybách věřitelů v insolvenčním řízení.

Odpoledne pak zahájila svou prezentaci mediátorka Kateřina Bělková: „Moje přednáška pojednávala o aktuálním stavu disciplíny mediace v Česku. A pokračovala v sobotu výcvikem mediačních dovedností a technik. Všichni účastníci se tyto dovednosti reálně aktivně učili. Připravila jsem si pro ně firemní a podnikové kauzy, na kterých si své nově nabyté mediační schopnosti procvičili.“

Pátek patřil nejprve dvojici soudců – Stanislavu Svitákovi a Michalu Mědílkovi. Hovořili např. o úpravě zvláštních sankcí postihujících nejen členy statutárních orgánů v případě úpadku obchodní korporace.

Odpoledne je u řečnického pultu vystřídal Juraj Szabó, předseda Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR: „Představil jsem výhody rozhodčího řízení jako efektivní formy alternativního řešení majetkových sporů. Rozhodčí soud při HK ČR a AK ČR je ze zákona stálým rozhodčím soudem, s víc než 70letou tradicí. Strany se mohou spolehnout, že spor bude veden transparentně, férově a podle moderních procesních pravidel. Mohou využít i on-line řízení nebo distanční ústní jednání, které šetří čas i náklady a navíc mu nebrání ani lockdown.”

Náplň druhého dne uzavřela Lucie Popovič, ředitelka Vinařství pod Radobýlem, a to pojednáním o produktových zákonech v praxi.

V sobotu se ke slovu vrátili Kateřina Bělková se svým workshopem a Juraj Szabó s pokračováním přednášky o aktuálních otázkách rozhodčího řízení.

Konference se konala už potřetí. Organizovala ji Sekce civilního práva Unie podnikových právníků ČR.

 

Dominika Kozáková, viceprezidentka pro PR Unie podnikových právníků ČR
M: + 420 605 722 532 l E: press@uppcr.cz l W: www.uppcr.cz

L: www.linkedin.com/company/uppcr/