Dnes nás najdete na konferenci GDPR 2022. Koná se v prostorách hotelu Grandium Prague. Pořádá ji Spolek pro ochranu osobních údajů. Unie podnikových právníků ČR je i letos partnerem akce.

 

Konferenci zahájili Jiří Kaucký, předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů, a Thomas Spaeing, prezident Evropské federace pověřenců pro ochranu osobních údajů (EFDPO).

 

Na ně navázali tematicky zaměřenými příspěvky Petr Jäger, místopředseda ÚOOÚ, Jakub Harašta z Ústavu práva a technologií Masarykovy univerzity Brno, Tomáš Rychlý, předseda senátu Nejvyššího správního soudu, nebo Michal Nulíček, Jana Pattynová a Michal Nohel.

 

„Digitální dekáda, která zahrnuje připravované právní předpisy, přináší do agendy DPO změny. Jana Pattynová toto chápe i jako velkou příležitost. Říká, že role DPO se bude přesouvat do role digitálního supermana/superwoman. Přecházíme tak z ochrany soukromí k regulaci dat. Nejen osobních a neosobních údajů, ale i algoritmů. Nejen těmto tématům se budeme v UPP ČR věnovat podrobněji na workshopech od ledna 2023,” říká prezidentka Marie Brejchová.

 

„Dopolední program konference byl vysloveně nabitý příspěvky profesionálů, kteří jsou v komunitě GDPR obzvlášť uznávaní. Odpoledne se ponese v jiném režimu. Podle svých zájmů se rozdělíme do šesti specificky zaměřených workshopů a touto interaktivní formou budeme pokračovat v obsáhlejších a podrobnějších prezentacích a diskusích,” vysvětluje Vladimír Valenta, vedoucí sekce Compliance UPP ČR.