Odborný seminář na téma Implementace čl. 17 DSM směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu se bude konat 7. 12. od 9:30 v příjemném  prostředí sídla advokátní kanceláře na adrese Na Příkopě 15, Praha 1, v kombinaci s online přenosem v prostředí MS Teams. Více informací naleznete zde.