TISKOVÁ ZPRÁVA

29. 04. 2022

Digitalizace interních procesů ve firmách z pohledu práva – konference Podnikový právník 2022 nabídla aktuální témata

 

Konference Podnikový právník 2022 vzbudila velký zájem firemních právníků, kterým nabídla pohled odborníků na pracovní právo či whistleblowing. Kromě toho se věnovala novinkám z EU k hospodářské soutěži a problematice elektronického právního jednání.

V úvodním příspěvku zaměřeném na elektronické právní jednání Radim Polčák, prorektor Masarykovy univerzity pro legislativu a informační technologie, zmínil rovněž překvapující soudní rozhodnutí týkající se elektronického podpisu. Diskutovala se i možnost konání valné hromady elektronicky.

Na jeho přednášku navázal Aleš Musil, který zastává manažerskou pozici v Evropské komisi na Generálním ředitelství pro hospodářskou soutěž v Bruselu. Představil připravované zákony o digitálních službách a digitálních trzích: „Připravovaný akt o digitálních trzích (DSA) je jasným signálem, že Evropa je připravena vynucovat pravidlo, že co je nezákonné offline, je nezákonné i online. DSA bude plnit jakousi roli semaforu pro internet.“

Na konferenci dále vystoupili Petr Hůrka, náměstek ministra vnitra pro státní službu, a ředitel Odboru střetu zájmů a boje proti korupci Ministerstva spravedlnosti Jiří Kapras. Věnovali se aktuálním výzvám pracovního práva a připravovanému zákonu o ochraně oznamovatelů.

„Všechna témata byla velmi dobře představena, a to díky skvělým speakerům, kteří uvedli nové výzvy, jež přináší právní úprava v České republice nebo EU. To vše přivedlo do přednáškového sálu Pražské energetiky bezmála 90 posluchačů a další desítky se připojily online. Témata, která zazněla, budou samozřejmě dál na stole. Mimo jiné se jimi budeme zabývat v našich odborných sekcích,“ uzavřela prezidentka UPP ČR Marie Brejchová.

 

 

Jiří Novák, Unie podnikových právníků ČR
M: 703 170 824 l E: press@uppcr.cz l W: www.uppcr.cz

L: www.linkedin.com/company/uppcr/