TISKOVÁ ZPRÁVA

6. září 2022

Už brzy se dozvíme jména nejlepších podnikových právníků

 

Ocenění Podnikový právník 2022 se bude konat 20. září. Slavnostní večer proběhne v Praze v Občanské plovárně. Unie podnikových právníků ČR na něm vyznamená celkem šest laureátů, kteří uspěli v jednotlivých kategoriích.

 

Příležitost ocenit vynikající experty a praktiky podnikového práva se odehraje už pojedenácté. Vyhlášeny jsou tyto kategorie: občanské právo, hospodářská soutěž, compliance, technologické právo, perspektiva pro právníky mladší 40 let a podniková právní kancelář.

 

Unie obdržela od veřejnosti dohromady 49 nominací. Rozhoduje o nich porota, kterou vede prezidentka Marie Brejchová: „Není to snadné rozhodování. Sešly se nominace na skutečně kvalitní kandidáty, esa ve svém oboru. Do užšího kola jsme nakonec poslali 11 nominací a budeme o nich ještě rokovat. Každopádně rozhodnutí poroty je tajné až do okamžiku vyhlášení výsledků v rámci slavnostního večera.“

 

V porotě dále usedli členové Výkonného výboru Unie podnikových právníků Jitka Hlaváčková a Richard Baček a vybraní laureáti minulého ročníku ocenění Karolina Helebrantová, Suzana Hakobjan, Jiří Hrádek a Lukáš Krejčí.

 

Nominovaní kandidáti mohou obdržet ocenění za svůj konkrétní počin v praktické činnosti, za společenský význam nebo dopad své práce, za publikační, legislativní nebo jinou činnost mající významný přínos pro podnikovou právní praxi či například za publikační a lektorskou činnost.

 

Záštitu nad akcí převzali ministr spravedlnosti Pavel Blažek a Svaz průmyslu a dopravy České republiky.

 

Podrobnosti o jednotlivých ročnících Podnikového právníka naleznete na webu: www.uppcr.cz/cs/o-unii/podnikovy-pravnik/.

 

 

Jiří Novák, Unie podnikových právníků ČR
M: 703 170 824 l E: press@uppcr.cz l W: www.uppcr.cz

L: www.linkedin.com/company/uppcr/