Pro Vladimíru Chlandovou, ředitelku sekce právní, regulace a Compliance společnosti T-Mobile Czech Republic, je zisk ocenění Podnikový právník 2023 v kategorii podniková právní kancelář obrovský úspěch.

Na rozhovor se můžete podívat zde: https://www.uppcr.cz/cs/vy-a-upp-cr/d/vladimira-chlandova-oceneni-je-pro-nas-obrovsky-uspech/