UPP ČR připravuje výroční konferenci Podnikový právník 2023, která se bude konat v přednáškovém sále společnosti Pražská energetika, a.s. i online v prostředí MS Teams dne 27. 4. 2023.

Po skončení konference bude následovat Sněm spojený s volbou orgánů Unie.