Diskusní fórum organizované Pracovněprávní sekcí

Dovolujeme si Vás pozvat na diskusní fórum organizované Pracovněprávní sekcí, které se uskuteční dne 4. 10. od 14.30 do cca 18.30 hod., pouze prezenčně v nové budově ČSOB.

Přihlásit se můžete prostřednictvím odkazu https://forms.gle/WgzxeHqrm5JqLA5w5 do 22. 9. 2023.

Vy, kteří jste se již přihlásili prostřednictvím pozvánky od dr. Havlíka, se znovu hlásit nemusíte.